Južná pologuľa zažila najhoršiu chrípkovú sezónu za posledných 5 rokov

04.10.2022
article_706

V Bratislave, 29. septembra 2022 - Chrípková sezóna bola takmer vždy predvídateľnou súčasťou každej zimy od novembra do apríla, ale pandémia COVID-19 všetko zmenila. Dva roky bola cirkulácia chrípky v dôsledku protipandemických opatrení veľmi nízka, čo môže znamenať, že imunita populácie je pravdepodobne tiež nízka. Odborníci upozorňujú na potenciálne silnú nadchádzajúcu chrípkovú sezónu v našich zemepisných šírkach, sledujúc správanie chrípky počas sezóny na južnej pologuli a aj vzhľadom na obnovenie globálneho cestovania a zrušenie väčšiny obmedzení. 

Ponaučenie z južnej pologule

Epidemiológovia sledujú vývoj chrípkovej sezóny na južnej pologuli na predikciu toho ako sa môže vyvinúť situácia u nás. „Zem má dve hemisféry a teda opačné respiračné vírusové obdobia. Preto napríklad austrálska sezóna, ktorá sa práve končí, indikuje, čo sa môže udiať v našich zemepisných šírkach,“ vysvetľuje prof. Zuzana Krištúfková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.

„Austrália zažila najhoršiu chrípkovú sezónu za posledných päť rokov, pričom počet prípadov bol podľa oficiálnych údajov trikrát vyšší ako priemer. Prípady chrípky vyvrcholili asi o dva mesiace skôr ako zvyčajne, čo poukazuje na skorý nápor chrípky v krajine,“ dodáva prof. Zuzana Krištúfková.

Chrípka spúšťa kardiovaskulárne udalosti aj u zdravých dospelých

Vzhľadom na veľmi nízky výskyt chrípky v uplynulej sezóne a nedostatočnú zaočkovanosť ľudí môžeme predpokladať, že populácia u nás bude k chrípkovým vírusom vnímavejšia a zvýšený výskyt chrípky by mohol vyústiť do silnej chrípkovej epidémie.

Chrípka nie je vôbec banálne ochorenie. S ochorením chrípky je na celom svete súvisiacich 3 – 5 miliónov prípadov závažných ochorení a až 650 000 úmrtí ročne. Chrípka môže mať veľmi ťažký priebeh, spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, viesť k trvalým zdravotným následkom a spôsobiť smrť. Chrípka môže viesť k zápalom pľúc, zlyhaniu dýchania či zápalovým ochoreniam srdca. Pacientom sa v dôsledku vírusovej infekcie môžu zhoršiť chronické zdravotné ťažkosti alebo ich môže postihnúť syndróm akútnej respiračnej tiesne.

Narastajúci objem vedeckých dôkazov z mnohých štúdií potvrdzuje, že chrípka spôsobuje závažné kardiovaskulárne komplikácie. Štúdia databázy dospelých pacientov nad 40 rokov bez akejkoľvek rizikovej anamnézy dokázala 10x vyššie riziko úmrtia na srdcový infarkt a 8x vyššie riziko úmrtia na mŕtvicu do 3 dní po laboratórne potvrdenej chrípkovej infekcii v porovnaním s prípadmi bez ochorenia na chrípku.

Očkovať sa proti chrípke môžeme aj súčasne s očkovaním proti COVID-19

Očkovanie proti chrípke je najúčinnejšou prevenciou ochorenia. Najideálnejšie je očkovať sa v jesenných mesiacoch, najneskôr v decembri. Vakcínu proti chrípke je možné aplikovať súčasne s vakcínou proti ochoreniu COVID-19, alebo inou neživou vakcínou, napríklad proti pneumokokom.

Podanie oboch vakcín počas jednej návštevy je pohodlné, šetrí čas lekára aj pacienta a pomáha včas chrániť pred oboma chorobami.

Očkovanie tehotných je v mnohých krajinách samozrejmosťou

Chrípka je nebezpečnejšia pre vysoko rizikové populácie, medzi ktoré patria chronicky chorí ľudia, dojčatá a deti do 5 rokov, starší ľudia nad 65 rokov, pracovníci zdravotníckych zariadení a tehotné ženy.

Chrípka v tehotenstve môže zapríčiniť vznik závažných komplikácií pre matku a plod, vrátane smrti. Očkovanie proti chrípke ako najúčinnejšia prevencia chrípky, znižuje riziko predčasného pôrodu, rázštepu neurálnej trubice, nízkej pôrodnej hmotnosti, či úmrtia plodu. Dieťa očkovanej matky je po narodení chránené pasívnym transportom protilátok, čo prináša nižšie riziko hospitalizácie. Napríklad štúdie z Kanady dokazujú 18 krát viac hospitalizácií tehotných žien s chrípkou oproti bežnej populácii chorých s chrípkou.

Vakcíny proti chrípke boli podané miliónom tehotných žien na svete a existuje konsenzus medzi svetovými odbornými autoritami, že vakcíny proti chrípke možno bezpečne podávať počas všetkých štádií tehotenstva. „U nás sa môžu tehotné ženy zaočkovať proti chrípke u všeobecného lekára aj gynekológa a je pre pacientku plne hradené,“ hovorí MUDr. Miroslav Kotek, gynekológ. „Hoci je očkovanie tehotných proti chrípke Svetovou zdravotníckou organizáciou odporúčané už od roku 2012 a v mnohých krajinách je samozrejmosťou, u nás sme zatiaľ na začiatku cesty. V Írsku sa v roku 2017 zaočkovalo 61,7 % tehotných, v USA 54,5 % v roku 2020,“ dodáva MUDr. Kotek.

„Nízka dôvera v očkovanie, ale aj všeobecne nízka vôľa zúčastňovať sa preventívnych vyšetrení alebo prevencie očkovaním, je prejavom silnej vzájomnej nedôvery medzi ľuďmi, k inštitúciám a k expertíze a expertom,“ konštatuje doc. Michal Vašečka, sociológ z Bratislava Policy Institute.

Spojili sme sa proti chrípke

Práve dlhodobá nízka dôvera v očkovanie, podceňovanie chrípky, odmietanie aktívnej prevencie a s tým súvisiace dopady na zdravie ľudí, vysoké počty odvrátiteľných úmrtí a ďalší tlak na poddimenzovaný zdravotný systém počas chrípkových epidémií viedli lekárov, špecialistov, pacientov a expertov v zdravotníctve k sformovaniu interdisciplinárnej odbornej platformy Aliancia proti chrípke.  Projektu Aliancie udelil záštitu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský: „Vítam iniciatívu odborníkov spojiť sa a prinášať informácie ohľadom rizík a prevencie chrípky pre verejnosť z uhlov pohľadu svojich špecializácií. Je dôležité počuť hlas odborníkov a špecialistov, je potrebné sa pred chrípkou zodpovedne chrániť a pomôcť zvládnuť chrípkovú sezónu bez dodatočného tlaku na zdravotný systém.“

Cieľom Aliancie je prinášať nové vedecké a overené informácie, viesť odbornú diskusiu o rizikách chrípky a možnostiach prevencie v rizikových skupinách ako aj šíriť osvetu. V najbližších dňoch spúšťa Aliancia proti chrípke osvetovú kampaň na sociálnych sieťach, dnes uvádza informačnú webstránku www.alianciaprotichripke.sk.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnili:

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH - Minister zdravotníctva SR

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH - prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti

MUDr. Miroslav Kotek - gynekológ

MUDr. Tomáš Szalay, PhD. - lekár BSK

doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD. - sociológ, Bratislava Policy Institute

MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA - viceprezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov


Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%