Je čas zrýchliť! Onkológia na Slovensku sa potrebuje priblížiť vyspelejším európskym štátom

15.05.2024
article_847

"Je čas zrýchliť!" Tak znela výzva konferencie s názvom Európska kvalita zdravotníckej starostlivosti pre slovenských onkologických pacientov, ktorú 14. mája priniesli do Bratislavy OnkoAliancia Slovensko, Ministerstvo zdravotníctva SR a European Cancer Organisation. Na konferencii, ktorá v téme budúcnosti onkológie na Slovensku spojila našich odborníkov s tými medzinárodnými, nechýbala ani naša prezidentka Mária Lévyová.

Už pred rokom iniciovala Onkoaliancia Slovensko prvé spoločné stretnutie Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, European Cancer Organisation a Ministerstva zdravotníctva SR. A to s jasnou perspektívou - zadefinovať efektívnu stratégiu pre Slovensko v boji proti rakovine a zastaviť negatívny trend úmrtnosti, zvýšiť záujem o prevenciu, zachytiť viac pacientov v rannom štádiu ochorenia, zlepšiť prístup k diagnostike a liečbe onkologických pacientov a zvýšiť mieru edukácie verejnosti o rakovine. 

Teraz sa po roku stretli opäť, aby zmapovali, kam sme sa na Slovensku za rok pohli a mohli si predstaviť konkrétne riešenia, ktoré by sa mohli v krátkom čase uviesť do reality. Vystúpili tu nielen odborníci z European Cancer Organisation, ale aj z Čiech, Slovenska, predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo, z ministerstva zdravotníctva, zástupcovia pacientskych organizácií Amazonky a Nie rakovine.

Všetci sa vo svojich výstupoch zhodli na tom, že starostlivosť v onkológii potrebuje zmeny v oblasti prevencie, skríningov, nastavenia cesty pacienta a komplexnej starostlivosti a liečby onkologických pacientov tak, aby sme sa aj na Slovensku priblížili vyspelejším európskym štátom, aby sa onkologické ochorenia podchytili a liečili v úvodných štádiách ochorení a v neskorších mali pacienti rovnako dostupnú modernú liečbu.


Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%