Hľadanie peňazí v zdravotníctve nesmie ohroziť starostlivosť o pacientov

28.07.2016

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) oceňuje zapojenie sa Ministerstva zdravotníctva SR do projektu „Hodnota za peniaze“. Samotné AOPP opakovane upozorňovalo na neefektívne využívanie zdrojov v zdravotníctve. Revízia výdavkov, ktorá zhodnotí účinnosť a efektívnosť ich využitia, pričom zároveň identifikuje potrebné opatrenia, je preto správny krok. Pre úspech týchto opatrení je však dôležité viesť odbornú diskusiu so všetkými partnermi v zdravotníctve, vrátane zástupcov pacientov.

Vysoká spotreba liekov, na ktorú upozorňuje ministerstvo, je vo veľkej miere spôsobená chýbajúcou edukáciou pacientov o ich ochoreniach, o zdravom životnom štýle, ako aj o liečebnom režime. “Slovenskí lekári majú na svojich pacientov málo času. A nám pacientom zase chýba motivácia starať sa o svoje zdravie, aby sme svoje zdravotné problémy neriešili len tabletkami,” upozorňuje Katarína Kafková, prezidentka AOPP. Preto by sa s výchovou o zdravom životnom štýle malo začať už v škôlkach a na základných školách.

Návrh na využívanie generík je správnou voľbou. Takisto si však vyžaduje zlepšenie komunikácie lekára s pacientom a zo strany pacientov aj zvýšené využívanie poradenstva zo strany lekárnikov. „Naši pacienti, ktorí sú nastavení na liečbu konkrétnym liekom počas dlhého obdobia, sa svojich liekov veľmi ťažko vzdávajú a každú zmenu veľmi citlivo vnímajú,“ vysvetľuje K. Kafková. Riešením je predpisovanie generík najmä u pacientov s novozisteným chronickým ochorením.

Obzvlášť opatrne treba pristupovať k obmedzeniu úhrady za špeciálne zdravotnícke materiály. „Táto zmena môže ohroziť pacientov. A to najmä tých, ktorí sú sociálne a ekonomicky znevýhodnení. Tí v prípade záujmu o lepší špeciálny zdravotnícky materiál nebudú mať dostatok finančných prostriedkov na jeho úhradu,“ dodáva K.Kafková. Následkom môže byť zvýšenie počtu žiadostí o poskytnutie výnimky zdravotnou poisťovňou. V tomto segmente ale chýbajú jasné, transparentné a verejne dostupné kritériá na udeľovanie výnimiek zdravotnou poisťovňou. Preto môže tento krok priniesť aj vyššiu korupciu.

Vyriešiť problém nedostatku sestier, ale aj lekárov, nebude vôbec jednoduché. Podľa AOPP je preto potrebné posilniť kompetencie a zodpovednosti zdravotných sestier, čím sa upraví aj ich náplň práce. „Zdravotnícky personál v nemocniciach sa musí doplniť o opatrovateľov, ktorí spĺňajú vzdelanostné predpoklady. Pod metodickým a praktickým vedením zodpovedných sestier budú môcť následne vykonávať niektoré úkony, ako je podanie stravy, či tekutín pacientovi, výmena oblečenia alebo posteľnej bielizne“ hovorí K. Kafková.  Sestry v ambulanciách by zase mohli predpisovať určené lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, či špeciálny zdravotnícky materiál. Znížilo by sa tým zaťaženie lekárov, ako aj počet návštev pacientov u lekára, čo je v súčasnosti tiež problémom slovenského zdravotníctva.

Veľký priestor na zvýšenie efektivity vidí AOPP hlavne vo využívaní elektronického zdravotníctva a sfunkčnenia eHealthu. Ten by mohol znížiť administratívu, opakované návštevy lekárov, či vyšetrenia, ako aj spotrebu liekov. “Následne si vieme predstaviť aj zavedenie elektronickej preskripcie a telemedicíny, kedy by lekár poskytoval poradenstvo pacientom online,” dodáva K. Kafková.

Pri každom škrtaní výdavkov však musí mať ministerstvo na pamäti, že populácia Slovenska starne a zvyšuje sa aj počet pacientov s chronickými ochoreniami. Tieto fakty sa následne podpisujú pod neustále rastúce výdavky na zdravotné služby.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%