Edukačný workshop: Zdravotníctvo orientované na pacienta

18.05.2023
article_759

Po valnom zhromaždení AOPP, ktoré sa konalo v stredu 17. mája 2023 v priestoroch hotela Nivy v Bratislave, nasledoval edukačný workshop na tému Zdravotníctvo orientované na pacienta. Súčasťou workshopu bola aj diskusia s predstaviteľmi strán naprieč politickým spektrom.

Poobednú časť stretnutia pacientov otvorila prezidentka asociácie Mária Lévyová predstavením programových priorít z pohľadu pacientov. "Vláda Slovenskej republiky a ministerstvo zdravotníctva nastavia jasné, objektívne a transparentné pravidlá pre zabezpečenie kvalitnej, dostupnej, bezpečnej, účelnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti," predostrela jedno z očakávaní pacientov, ktoré by mala nasledujúca vládna garnitúra začať svedomito plniť, prítomným politikom. V oblasti legislatívy zdôraznila najmä potrebu zapájať pacientov do procesov a prípravy či zmien zákonov, ktoré sa práve pacientov dotýkajú najviac. Nechýbala ani potreba definovania nároku či cesty pacienta, ktoré dnes v systéme úplne absentujú, a mnoho ďalších pre pacientov dôležitých požiadaviek z rôznych oblastí zdravotníctva.

1. viceprezidentka AOPP Elena Marušáková sa v rámci workshopu venovala téme digitalizácie zdravotníctva. Účastníci sa okrem iného dozvedeli, že informovaný súhlas, ktorý pri každej návšteve lekára či zdravotníckeho zariadenia podpisujú, môžu kedykoľvek odvolať. Viceprezidentka informovala aj o tom, že už podala žiadosť o zmenu informovaného súhlasu tak, aby obsahoval potrebné náležitosti, bolo z neho zrejmé, ako bude nakladané s osobnými údajmi pacienta, no najmä aby si pacient mohol so sebou vziať jedno jeho vyhotovenie domov a dostal čas na to preštudovať si, čo podpisuje.

V rámci prvej časti workshopu vystúpila aj členka predsedníctva AOPP Miroslava Fövényes, ktorá sa venovala podpore projektov zameraných na pacientov. "Vláda Slovenskej republiky a ministerstvo zdravotníctva vytvoria podmienky na podporu prevencie v oblasti duševného a fyzického zdravia prostredníctvom priameho zapojenia ľudí do aktivít, napr. systém bonusov v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a ďalšími subjektami. Vytvoria podmienky na podporu preventívnych a skríningových programov, včasnej diagnostiky, dostupnosti modernej onkologickej liečby a zvýšenia miery prežívania onkologických pacientov," uviedla ďalšiu z pacientskych priorít. 

Edukačný workshop zakončila diskusia s politikmi. Na stretnutie s pacientmi prišli Andrea Letanovská (Demokrati), Oskar Dvořák (Progresívne Slovensko), Andrea Baníková (KDH), Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay (SaS), Zuzana Dolinková (Hlas-SD), Marek Krajčí (Oľano), Vladimír Baláž (SMER-SD).

Za finančnú podporu ďakujeme spoločnostiam Biogen, Dôvera zdravotná poisťovňa, GENAS, Novartis, Janssen, Boehringer Ingelheim, Takeda, Amgen, MSD a UCB. 

Záznam z podujatia
Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%