Ďakujeme zdravotníkom za ich prácu v čase Covidu

17.12.2021
article_643

Asociácia na ochranu práv pacientov sa snaží, odhliadnuc od toho, či tu je alebo nie je pandémia, oceniť prácu lekárov a sestier. Robíme tak už štyri roky na základe nominácií členských pacientskych organizácií a verejnosti. Ocenenia v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“ sú poďakovaním pacientov za ich obetavú prácu, ocenenie In Memoriam za celoživotný prínos. Dávame priestor aj širokej verejnosti, aby si mohla vybrať svojich víťazov, ktorí sa svojou odbornosťou, etickým a ľudským prístupom zasadili o prinavrátenie zdravia, záchranu životov a v rámci pomoci, podpory, edukácie pomohli pacientom preklenúť ťažké štádia ochorení a životných skúšok.

Napriek mnohým útokom, avízam nespokojnosti s prácou lekárov pracujúcich v ambulanciách všeobecného lekárstva získali tento rok pacientske ocenenie traja skvelí praktickí lekári. Aj to je dôkaz toho, že práca lekárov a sestier v ambulantnej sfére patrí medzi veľmi dôležité a nenahraditeľné v našom zdravotníctve, že ambulantní lekári a sestry sú základnými piliermi nášho zdravotníctva. Cenu verejnosti získala v tomto roku všeobecná lekárka MUDr. Alžbeta Császarová a sestra z gastroenterologickej ambulancie Mgr. Nataša Seligová.

Rovnako si zaslúžia ocenenie svojej práce, obetavosti, spojenej s vynaložením až nadľudských síl aj lekári, sestry, záchranári, zdravotníci, ktorí bojujú v prvej línii v našich nemocniciach s covidom. Ďakujeme za záchranu tých najpodstatnejších a najcennejších hodnôt – za prinavrátenie zdravia a za záchranu životov, nás a našich blízkych. Je smutné, že mnohí, ktorí o tieto hodnoty neprichádzajú, nezažili pocit dusenia a obojstrannej bezmocnosti, prácu zdravotníkov spochybňujú a znevažujú. O verbálnych a fyzických útokoch sa toho popísalo veľa, aj o trestnoprávnej zodpovednosti útočníkov. Ťažko je však pochopiteľné, že sa znížia nielen k znevažovaniu, ale až k hyenizmu, ktorý sťahuje k morálnemu dnu nás všetkých. To by sme nemali vo vyspelej spoločnosti dopustiť, pretože slušnosť, podpora, rešpekt a úcta k tým, ktorí sa snažia zachrániť to najcennejšie a najpodstatnejšie, čo nám život dáva, by mali byť samozrejmosťou, ktorá dáva nádej zdravotníkom aj pacientom. Tento boj môžeme vyhrať iba vtedy, keď spojíme sily.

Hoci vieme, že blížiace sa sviatky budú iné, zďaleka nebudú pokojné v poloprázdnych nemocniciach, ako tomu bývalo po iné roky ešte pred príchodom koronavírusu. Pri mnohých štedrovečerných stoloch budú chýbať slúžiaci zdravotníci, prípadne mnohým z nás naši blízki. Aj preto by sme si mali k sviatočným stolom zasadnúť s väčšou pokorou, úctou a vďakou k našim lekárom, sestrám a zdravotníkom. Poďakovať im a popriať to, čo najviac potrebujú – zdravie, šťastie, lásku a dobro, ktoré v službe iným dávajú, nech rovnakým dielom späť dostávajú.

V mene Asociácie na ochranu práv pacientov chcem poďakovať našim lekárom, sestrám, záchranárom za ich odbornú a obetavú prácu, popriať im pokojné Vianoce a šťastnejší, úspešnejší nový rok ako ten, ktorý končí.


Autor: Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov
Uverejnené vo Vianočnej prílohe Zdravotníckych novín, 17. 12. 2021Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

31%
24%
28%
18%