​Cestujete na dovolenku do zahraničia?

01.08.2016
article_74

Rady pre pacientov, ale aj pre zdravých dovolenkárov

Je čas dovoleniek a mnohí z nás sa chystáme za zaslúženým oddychom po celoročnej práci, či so svojimi vnúčatkami, aby sme si ich čím viac užili. 

Vieme sa však správne pripraviť na cesty, najmä v prípadoch, ak sme chronicky chorí alebo si so sebou vezieme svojich príbuzných, ktorí chronickým ochorením trpia?

Skôr, než sa na cesty vydáme, mali by sme sa zamyslieť, čo všetko by našej dovolenke malo predchádzať a na čo by sme nemali zabudnúť, aby sme v prípade potreby neboli prekvapení, či nepríjemne zaskočení.

Preto Vám odporúčame prečítať si starostlivo naše rady, ktoré vychádzajú  z praktických skúseností nás všetkých.

Čo všetko urobiť pred cestou?

1. Majme svoju chorobu pod kontrolou

V prvom rade by sme mali mať naše ochorenie pod kontrolou, to znamená, že by sme mali mať správne nastavenú liečbu, pri ktorej sú naše výsledky dlhodobo uspokojivé a nedochádza k výkyvom v zdravotnom stave s častými návštevami u lekárov, či s hospitalizáciami. Pokiaľ nebude náš zdravotný stav stabilizovaný, mali by sme zvážiť, či vôbec vycestujeme a či budeme mať so sebou zodpovedný sprievod.

Nezabudnime pred cestou absolvovať aj preventívnu prehliadku u zubára a doriešme si aj zubné kazy, či iné problémy so zubami.

2. Ako si vyberať dovolenkovú destináciu

Vhodnou je návšteva ošetrujúceho lekára, ktorý nám zodpovie na naše otázky – aké obdobie je pre mňa najvhodnejšie, akú lokalitu a na základe akých kritérií si mám vybrať, či aký spôsob dopravy mám zvoliť. Nezabúdajme, že naše ochorenie nám môže spôsobiť aj rôzne komplikácie, preto by sme mali byť o nich poučení a tiež by sme mali vedieť, aký druh zdravotnej starostlivosti môže byť v takomto prípade potrebný. Preto sa v cestovnej kancelárií pýtajme, ako sú dostupné zdravotné služby v danej destinácií, či do akého času a akým spôsobom sú nám schopní zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť. Svoje otázky môžeme tiež pri cestách v rámci Európskej únie nasmerovať aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, či pri cestách do tretích krajín komerčnej poisťovni, v ktorej komerčné poistenie budeme uzatvárať alebo samotnej cestovnej kancelárií.

Svojho ošetrujúceho lekára sa pýtajme aj na to, ako máme užívať svoje lieky pri väčšom časovom posune, či ako si máme počas dovolenky chrániť zdravotnícke pomôcky, na ktoré sme odkázaní a ktoré sú pre nás nevyhnutné.

Osobitnou skupinou sú ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré by nemali zabudnúť pýtať sa na bezbariérový prístup, možnosť mať pri sebe napr. vodiaceho psa, či na ďalšie konkrétne špecifické služby cestovnej kancelárie pre ťažko zdravotne postihnuté osoby.

3. Akú zdravotnú dokumentáciu si zobrať so sebou

U chronicky chorých pacientov je optimálnym riešením  požiadať svojho ošetrujúceho lekára, aby nám vystavil správu ošetrujúceho lekára o aktuálnom zdravotnom stave v anglickom jazyku, prípadne v jazyku krajiny, ktorú som si zvolil ako dovolenkovú destináciu. Táto služba je síce spoplatnená, ale myslime na to, že niektoré letecké spoločnosti takéto potvrdenie vyžadujú už pred cestou (obdobne ako pri nástupe na pobyt v kúpeľoch). Tiež pre verejné zdravotné poistenie, či pre komerčné poistenie môže byť takáto správa rozhodujúcou pri uplatnení si poistného plnenia, pokiaľ sme využívali zdravotné služby počas dovolenky, platili sme za ne a chceme si ich dať refundovať.

Ak máme k dispozícii sumárnu a obsiahlu správu, napr. takú, ktorú dostaneme pri prepustení z nemocnice, je tiež vhodné ju mať vo forme kópie pri sebe.

Pokiaľ užívame viac druhov liekov, odporúčame pripraviť si zoznam s uvedením lieku – jeho obchodného názvu a účinnej látky a jeho dávkovania, a to najmä v prípade, ak nemáme k dispozícií sumárnu lekársku správu, či ak užívame aj ďalšie lieky, ktoré nám lekár nepredpisuje a ktoré si kupujeme sami v lekárni.

Dokumentáciu si môžeme uchovať aj v telefóne. Pokiaľ cestujeme sami, je vhodné dohodnúť sa v cestovnej kancelárii, aby boli kópie týchto dokumentov aj u sprievodcu.

4. Očkovanie pred cestou

Na odporúčané očkovanie by sme nemali zabudnúť, pokiaľ sme si vybrali exotickú dovolenku. U chronicky chorých pacientov sa v niektorých prípadoch odporúča špecifické očkovanie aj pri pobyte v európskych krajinách. Je to otázka na cestovnú kanceláriu, informácie máme aj na internete, ale nezabúdajme, že rozhodujúce slovo má stále lekár. Majme na pamäti, že nie je vhodné nechávať si očkovanie na poslednú chvíľu.

5.Pozor na nedoplatky na poistnom v zdravotnej poisťovni

Odporúčame, aby si každý pacient pred cestou, najmä v Európskej únii, overil, či má vo svojej zdravotnej poisťovni vyrovnané všetky záväzky. Tieto často vznikajú z administratívnych dôvodov. To znamená, že aj keď si myslíme, že je z našej strany všetko v poriadku, nemusí to byť pravda. Najjednoduchším spôsobom je zistiť tieto údaje cez účet poistenca, ktorý je každému dostupný elektronicky, prípadne je možné navštíviť aj konkrétnu pobočku zdravotnej poisťovne. Pokiaľ budeme dlhovať zdravotnej poisťovni vyššiu sumu, je možné sa dohodnúť na splátkovom kalendári. V prípade, že budeme mať nevysporiadané nedoplatky, môžeme mať problémy s refundáciou nákladov na čerpanú zdravotnú starostlivosť.

6. Čo si máme pripraviť na cestu so sebou?

Okrem zdravotnej dokumentácie je potrebné pribaliť si pri cestách po krajinách Európskej únie aj európsky preukaz zdravotného poistenia a dokumentáciu, ktorú dostaneme v komerčnej poisťovni. Pri uzatváraní poistnej zmluvy zvažujme aj výšku poistného krytia podľa obvyklých nákladov na zdravotnú starostlivosť v našej cieľovej dovolenkovej destinácií, nákladov na potrebu alternatívnej dopravy z miesta dovolenky domov, či nákladov spojených s prevozom telesných pozostatkov. Odporúčame pozorne si naštudovať poistné podmienky, aby sme vedeli, ako máme postupovať, pokiaľ budeme musieť čerpať zdravotnú starostlivosť. V prípade, že plánujeme na dovolenke vykonávať tzv. „adrenalínové športy“, či ísť na vysokohorskú turistiku, je potrebné uzatvoriť samostatnú poistnú zmluvu.

Keď si budeme pripravovať lieky, ktoré pravidelne užívame, myslime na ich dostatočné množstvo na celý pobyt, ako aj na rezervu, pokiaľ by sa náš pobyt v zahraničí musel predĺžiť. To isté platí aj pre zdravotnícke pomôcky, či špeciálny zdravotnícky materiál. Dostatočný počet liekov odporúčame pribaliť si do príručnej batožiny, najmä pokiaľ plánujeme letieť. Pozor však na obmedzenia leteckých spoločností, ktoré platia pre lieky, ktoré sú v tekutej forme, či vo forme sprayov.  

Pokiaľ cestujeme letecky a náš let bude dlhší, či máme žilové ochorenie, je vhodné pripraviť  si na cestu aj sťahujúce pančuchy.

Dôležité sú aj financie a ich rezerva, aby sme neboli zaskočení priamymi platbami, pokiaľ budeme nútení čerpať zdravotnú starostlivosť v zahraničí pri návšteve lekára, pri platbe v lekárni, či v nemocnici. Myslime aj na to, že náš pobyt v dovolenkovej destinácii sa môže pri zmene zdravotného stavu nečakane a nedobrovoľne predĺžiť, čo si vyžiada ďalšie výdavky.

Odporúčame sa pred vycestovaním aj dobrovoľne zaregistrovať na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR (https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/registracia-pred-cestou-do-zahranicia), či vyhľadať a poznamenať si kontakty na naše zastupiteľské orgány v zahraničí.

7. Na čo by sme nemali zabudnúť počas dovolenkových dní

Ak cestujeme na dovolenku autom, či sprevádzame chornicky chorú osobu, odporúčame absolvovať kurz prvej pomoci (môžeme sa obrátiť na Slovenský červený kríž). Nezabúdajme, že môžeme v prípade potreby pomôcť najmä svojim najbližším.

Pokiaľ cestujeme sami, obráťme sa na sprievodcu cestovnej kancelárie a informujme ho o našom zdravotnom stave, hroziacich príhodách a o potrebnom konaní. To isté platí, ak si nájdeme na dovolenke milých ľudí, s ktorými strávime väčšinu času. Tiež sa nezabúdajme nahlásiť, pokiaľ sa chceme vzdialiť z miesta pobytu. Informujme sprievodcu, či nových priateľov, kam ideme, ako ideme a kedy sa plánujeme vrátiť. V takomto prípade môžeme využiť aj služby recepcie hotela, v ktorom bývame.

Ak budeme nútení vyhľadať lekára, či ísť následne do lekárne, nezabudnime si starostlivo uschovať lekársku správu, pýtajme si aj doklad s rozpisom zdravotných výkonov, ktoré nám boli poskytnuté s uvedením ich ceny a všetky potvrdenia o zaplatení. Tieto doklady sú potrebné pre ich preplatenie v zdravotnej, či v komerčnej poisťovni.

A čo povedať na záver? Nezabudnime, že ak naše chvíle oddychu majú splniť svoj účel, musíme byť prezieraví a pripravení. Využime našu dovolenku na ochutnanie zdravej kuchyne, nechajme sa inšpirovať zaujímavými ľahkými letnými receptami, nezabudnime sa veľa prechádzať, plávať, športovať. Dovolenka má pomôcť nielen našej  mysli, ale aj nášmu telu.

Želáme všetkým šťastnú cestu a príjemné dovolenkové chvíle bez rušivých príhod.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%