Budúcnosť je teraz! 16. ročník konferencie o digitálnych technológiách v zdravotníctve

15.11.2022
article_718

15. novembra 2022 sa v Bratislave konal v poradí už 16. ročník konferencie o digitálnych technológiách v zdravotníctve, na ktorej nechýbala ani prezidentka AOPP Mária Lévyová, viceprezident Dominik Tomek a členka predsedníctva Miroslava Fövényes. Konferencia o digitálnej medicíne s názvom BUDÚCNOSŤ JE TERAZ je popredným miestom výmeny informácií v oblasti digitalizácie zdravotníctva v strednej Európe. Stretáva sa na nej priemysel a všetky relevantné zainteresované strany zamerané na digitalizáciu a rozvoj dôležitých technologických trendov, ktoré majú pozitívny vplyv na zdravotnú starostlivosť a kvalitu ľudského života.

Téma „Ako technológie podporujú zdravotníckych pracovníkov“ spustila živú diskusiu. Rovnako, ako aj praktické príklady a súvisiace prezentácie, ktoré nasledovali. Zástupcovia AOPP sa zapojili do diskusie s potrebou stanovenia legislatívnych rámcov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou telemedicíny, ktorá je vnímaná pacientmi negatívne. Počas pandémie COVID-19 bola totiž zaškatuľkovaná ako zdravotná starostlivosť poskytovaná formou telekonzultácií, kedy bolo ťažké sa lekárom dovolať. Telemedicína má však mnoho iných foriem, ktoré sú prospešné pre pacientov, a tie pomáhajú pacientom aj zdravotníkom. Bez legislatívneho rámca, vzdelávania zdravotníkov aj verejnosti je však veľmi ťažké zaviesť ich do praxe. 


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%