AOPP sa stretlo s ministrom zdravotníctva k aktuálnym legislatívnym zmenám

23.08.2022
article_696

Dňa 23. 8. 2022 sa konalo pracovné stretnutie členov predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP), najväčšej strešnej pacientskej organizácie na Slovensku, s ministrom zdravotníctva MUDr. Vladimírom Lengvarským, MPH. Za AOPP sa na stretnutí zúčastnila prezidentka PhDr. Mária Lévyová, viceprezidentka MUDr. Katarína Kafková a členka predsedníctva Bc. Veronika Ivančíková.

V úvode stretnutia zástupkyne pacientov uviedli, že AOPP je pripravené participovať na PVV pre oblasť zdravotníctva a na všetkých legislatívnych zmenách, ktoré sú prínosné pre pacientske organizácie a pacientov. Medzi priority vláda zaradila aj podporu nezávislého financovania pacientskych organizácií. Rovnako aj účasť pacientov pri príprave legislatívy a zapájanie pacientskych organizácií a pacientov do procesov rozhodovania, a to aj v rámci poradných orgánov v oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok a materiálu, dietetických potravín (novelizácia zákona č. 363/2011 Z. z. § 91). AOPP je pacientskou organizáciou združujúcou pacientske organizácie, ktorá je zo zákona oprávnená menovať zástupcov pacientov do poradných orgánov za podmienok stanovených v zákone. Informovali sme ministra o našich návrhoch, ktoré umožnia pacientom zapájať sa do procesov zlepšujúcich naše zdravie, liečbu a kvalitu života.

Ďalšia časť diskusie bola zameraná na aktuálne zmeny v rámci legislatívnych procesov, potrebu zlepšenia dostupnosti liečby a zdravotnej starostlivosti tak, aby naše zdravotníctvo bolo propacientsky orientované. Minister ocenil prácu a snaženie AOPP a pacientskych organizácií a ubezpečil nás, že je aj jeho snahou a ministerstva zdravotníctva, aby pacient bol na prvom mieste v rámci pripravovaných a schvaľovaných zmien v zákonoch.


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

19%
66%
11%
1%
3%