AOPP dostane priestor v rámci celosieťového online vzdelávania Penta Hospitals

14.03.2024
article_837

Na pôde Asociácie na ochranu práv pacientov sa uskutočnilo pracovné stretnutie prezidentky asociácie PhDr. Márie Lévyovej a manažérky pre vzdelávanie a rozvoj Penta Hospitals SK, a. s. a manažérky pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Lenky Lučanskej. Cieľom stretnutia bolo nadviazanie spolupráce v oblasti zvyšovania povedomia o pacientskych právach, požiadavkách pacientov, ktoré by bolo vhodné odprezentovať v rámci siete nemocníc a polikliník Penta Hospitals v rámci mesačného celosieťového online vzdelávania.

Asociácia na ochranu práv pacientov túto možnosť víta, keďže v rámci právneho poradenstva a štatistík má podchytené najčastejšie okruhy problémov, s ktorými sa na nich obracajú pacienti a ich príbuzní. "Veríme, že aj vďaka ponuke odprezentovať na odbornom fóre prezentáciu o právach pacientov, následnej diskusii a výmene skúsenosti sa nám podarí zvyšovať povedomie o právach pacientov medzi odborníkmi, zamestnancami Penta Hospitals SK a taktiež medzi pacientmi," uviedla prezidentka AOPP.

Právne vedomie má každý z nás a je založené na poznaní a právnych názoroch, uskutočňovaní práva, čo by nemalo viesť k rozporom, ale k celospoločenskému rozvoju a upevňovaniu hodnôt, akými sú v zdravotníctve zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti, posilňovanie etických zásad a vzájomnej dôvery medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%