AOPP diskutovalo s predstaviteľmi NCZI o potrebách a očakávaniach pacientov v oblasti ezdravia

14.10.2022
article_712

Prezidentka AOPP PhDr. Mária Lévyová a viceprezidentka MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA sa stretli s generálnym riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Mgr. Petrom Lukáčom, PhD. a Ing. Martinou Nagyovou, riaditeľkou sekcie správy zdravotníckych dát.

Cieľom pracovného stretnutia bolo prediskutovať, aké vízie má NCZI v rámci rozvoja ezdravotníctva, ktoré by boli prínosné pre pacientov v rámci skvalitňovania poskytovanej starostlivosti a služieb s tým spojenými, či už v oblasti evýmenného lístku, eobjednávania, alebo elaboratória tak, aby skvalitnilo prechod pacienta celým našim zdravotníckym systémom.

Diskutovali sme aj o zmenách potrebných v oblasti telemedicíny, pretože je potrebné, aby boli vytvorené legislatívne rámce na jej rozvoj, aby mohla slúžiť zdravotníkom aj pacientom. Telemedicína je verejnosťou vnímaná najmä cez telekonzultácie počas pandémie. Často naráža aj na odpor verejnosti kvôli nedostupnosti lekára, sestry na telefóne. O tom, že telemedicína má mnoho iných foriem, ktoré sú prínosom pre pacientov, bude potrebné viac diskutovať a vzdelávať pacientov aj širokú verejnosť.

Dôležitým medzníkom v oblasti ezdravotníctva je aj novela zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ku ktorej sme za pacientov mali výhrady. Veríme, že v rámci vzájomnej spolupráce sa podarí presadiť také návrhy, ktoré budú prínosom pre pacientov.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%