AOPP bolo prizvané na stretnutie Združenia všeobecných lekárov pre dospelých a zdravotných poisťovní

12.11.2022
article_719

Prezidentka a viceprezidentka AOPP boli prizvaní na stretnutie Združenia všeobecných lekárov pre dospelých a zdravotných poisťovní. 

Oceňujeme, že si za pacientov mohli vypočuť a vytvoriť obraz o tom, s čím všetkým sa boria všeobecní ambulantní lekári pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami či už v rámci úhrad za prevencie alebo pri iných výkonoch, ktoré nie sú hradené z platieb ZP. Zdravotným poisťovniam to neumožňuje jednak zákon a taktiež limitované finančné zdroje v rámci zdravotných odvodov, ktoré sú poddimenzované, hlavne v prípade poistencov štátu. Radi by sme verili tomu, že situácia sa zmení a ambulancie všeobecného lekárstva budú rovnako silnou vstupnou bránou a oporou pre pacientov, pretože sú pri správnej diagnostike, liečbe a nastavení cesty pacienta celým systémom tie najdôležitejšie.


Ako dlho čakáte na operáciu?

8%
21%
4%
4%
63%