Aktuálne z IAPO

28.06.2017

Ak majú mať pacienti prospech z nových zdravotníckych technológií a inovatívnej liečby, musia spolurozhodovať o svojej  liečbe.

Hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) a dostupnosť zdravotnej starostlivosti sú úzko prepojené. Poskytovaná zdravotná starostlivosť musí byť kvalitná, účinná a bezpečná. Dostupnosť nekvalitných zdravotníckych technológií a produktov pritom znamená nedostupnú zdravotnú starostlivosť. HTA je proces zameraný na zaistenie hodnotenia vhodnosti liečby a liekov pre pacientov.

Je nevyhnutné, aby pacienti boli zahrnutí do rozhodovacích procesov o svojej liečbe, ak majú benefitovať z nových zdravotníckych technológií a inovatívnej liečby. Zahrnutie pacientov do rozhodovacích procesov je aj znamením, že zdravotná starostlivosť sa postupne orientuje najmä na pacienta.

V tomto článku identifikujeme 3 kľúčové argumenty, prečo je dôležité zapojenie pacientov pri hodnotení zdravotníckych technológií:

  • Zapojenie pacientov zvyšuje kvalitu rozhodovacích procesov. Pacienti najlepšie poskytnú informácie o živote s chronickým ochorením a jeho dopadom na kvalitu života.
  • Skúsenosti pacientov sú zdrojom kvalitných údajov. Na to, aby pacienti čo najlepšie prispeli k rozhodovacím procesom pri HTA, je nevyhnutné, aby metódy výskumu boli navrhnuté tak, aby odzrkadľovali, zbierali a adekvátne ohodnotili preferencie a názory pacientov.
  • Pacienti majú jedinečné názory, zručnosti a vedomosti. Je dôležité mať na pamäti, že bez ohľadu na ich profesijné, kultúrne a sociálne zázemie, pacienti si budujú osobitný súbor zručností a vedomostí tým, že sú „jednoducho“ pacientmi.

Voľný preklad z: https://www.iapo.org.uk/news/2017/jun/5/policy-bri...Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%