Pozor na poplatky u lekára! Pozrite si, za čo nemusíte platiť

12.05.2016
article_45

Napríklad v ambulancii jedného košického ortopéda vám hrozí, že zaplatíte 10 eur za to, že ste zaklopali. Čo lekár môže a čo, naopak, nesmie spoplatniť? Ako zistíte, či ste v práve alebo nie? Už vyše roka by ste nemali platiť za objednanie u lekára a takmer rok ani za prednostné vyšetrenie. Ak sa tak deje, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti porušuje zákon. „Všetky úkony z tejto kategórie hradia zdravotné poisťovne,“ pripomína hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Stanislava Pondelová. Poplatky za iné úkony lekár musí mať v cenníku a ten musí byť na viditeľnom mieste.

Kedy od Vás môžu pýtať peniaze

Spoplatňujú sa najmä rôzne vyšetrenia a potvrdenia na žiadosť pacienta alebo nad rámec toho, čo uhrádzajú zdravotné poisťovne. Ide napríklad o:

 • vyšetrenie EKG, krvi či stolice na žiadosť pacienta
 • odber krvi či moču na žiadosť pacienta
 • očkovanie nad rámec zdravotného poistenia
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium či pre zamestnávateľa
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na zbrojný pas

Za čo neplatíte

 • objednanie na vyšetrenie
 • vypísanie lekárskeho predpisu alebo poukazu
 • vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu
 • potvrdenie o návšteve lekára
 • vypísanie výmenného lístka k špecialistovi
 • prednostné ošetrenie
 • odber krvi zo zdravotných dôvodov
 • vystavenie práceneschopnosti

Ako to funguje

Lekár si zostaví cenník zdravotných výkonov a pošle ho na kontrolu samosprávnemu kraju. Ak sa na zozname nachádza niečo, čo zdravotná poisťovňa uhrádza, lekár to musí zo zoznamu odstrániť. „Ak má pacient pochybnosti o oprávnenosti vyberaného poplatku, môže dať podnet na odbor zdravotníctva vyššieho územného celku,“ dodáva Stanislava Pondelová z ministerstva zdravotníctva.

Poplatok za klimatizáciu neobstojí

V minulosti sa vyskytli prípady, keď pacient musel platiť za klimatizáciu v čakárni či hygienické návleky, ale aj za vypracovanie lekárskej správy či len „radu lekára“. Od apríla 2015, keď začala platiť novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, sa takéto nezmysly z ambulancií vytrácajú.

Nezmysly v ambulanciách

 • profesionálny manažment pacienta 25 €
 • ročný registračný poplatok 20 €
 • príplatok za nespolupracujúce dieťa 10 €
 • poplatok za priebežný manažment pacienta 10 €
 • manipulačný poplatok 10 €
 • sponzorovanie ambulancie 7 €
 • infekčný príplatok 5 €
 • prvovyšetrenie 5 €
 • rada lekára 4 €
 • prednostné vypísanie receptu 1 €
 • elektronické spracovanie dát vyšetrenia 1 €

Ak lekár nemá zmluvu s poisťovňou

U lekára, ktorý nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou, sa úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť uskutočňuje mimo systému zdravotného poistenia. Za čo požaduje úhradu a v akej výške, je iba v jeho kompetencii. Musí však informovať pacienta, že ide o nezmluvného poskytovateľa, a zverejniť cenník svojich poplatkov.


Zdroj: Nový čas, http://www.cas.sk/clanok/397562/pozor-na-poplatky-...


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%