Novela zákona umožní vstup moderným liekom na trh, no obmedzí účasť pacientov v rozhodovacích procesoch

23.06.2022
article_688

Parlament dnes schválil zákon, ktorý umožní vstup moderných liekov na náš trh a zároveň zabráni odchodu bežných lacnejších liekov z nášho trhu. Vďaka pozmeňovacím návrhom nedôjde k zníženiu dostupnosti liekov ani zdravotníckych pomôcok. 

Pri týchto dobrých správach zdôrazňujeme, že liečba slovenských pacientov musí byť aj finančne krytá. Ako riziko aj naďalej vnímame percentuálne zastropovanie výnimkových liekov. 

Sme radi, že aj vďaka nám sa dostanú k liečbe rýchlejšie a ľahšie detskí pacienti, a to v prípade, že je liek už hradený pre dospelých. Teda, ak Európska lieková agentúra umožní použitie aj pre detských pacientov, bude aj u nás tento proces jednoduchší a tým aj rýchlejší. Deti to naozaj potrebujú. Poukázali sme na ťažko sledovateľné procesy a prispeli sme k ich stransparentneniu. 


Čo je pre nás pacientov kľúčové, je fakt, že pacienti budú mať zastúpenie v rozhodovacích procesoch. Nominovať do poradných orgánov bude nezisková pacientska organizácia združujúca pacientske organizácie. Pri nominácii však budeme limitovaní tým, že nemôžeme nominovať pacienta, ktorý je členom pacientskej organizácie podporovanej výrobcom liekov či zdravotníckych pomôcok. A týchto pacientskych organizácií je, žiaľ, väčšina.
 
Berieme však vážne verejný prísľub poslanca Mareka Krajčího, ktorý sa zasadí o zákonom ukotvené viaczdrojové nezávislé financovanie pacientskych organizácií.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v týchto dňoch podporili. 

Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%