Medicínske technológie: kvalitnejšia starostlivosť a vyššie úspory

14.06.2016
article_62

Zdravotníctvo to nie sú len lieky a lekári, ale aj špičkové medicínske technológie, ktoré nachádzame od diagnostiky, cez priame lekárske výkony, zdravotnícky materiál až po prístroje skvalitňujúce život. Európsky týždeň medicínskych technológií (MedTechWeek) chce poukázať práve na dôležitosť tohto segmentu zdravotníctva, v ktorom kvalita a investície priamo zachraňujú životy a skvalitňujú starostlivosť o pacienta. MedTechWeek organizuje MedTech Europe (Európska asociácia producentov medicínskych technológií), ktorého členom je aj SKMED (Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok).

Hodnota pre pacienta

Tohtoročný MedTechWeek má ako prioritnú tému otázku hodnoty zdravotnej starostlivosti pre pacienta a vzťah zdravotnej starostivosti a verejného obstarávania. „Jedným z najdôležitejších rozhodnutí v zdravotnej starostlivosti je nákup výrobkov alebo služieb zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ upozorňuje Linda Bologna, výkonná riaditeľka SK MED. „Výberom jedného výrobku alebo služby úradníci de facto ovplyvňujú zdravotnú starostlivosť priamo. Vzhľadom na tento významný vplyv, by mali byť inštitúcie riadiace verejné obstarávanie vnímané ako kľúčoví hráči a svoje úsilie by mali zamerať primárne na hodnotu, akú pre kvalitu života pacienta technológie prinášajú.“ 

Medicínske technológie preukázateľne zvyšujú kvalitu život pacienta od narodenia až do jeho posledných dní. Vďaka kvalitnej diagnostike a skríningu vo Fínsku klesol počet karcinómov krčka maternice až o 80 %. Technológie dokážu zredukovať hospitalizáciu pacienta so srdcovým zlyhávaním až o 33 %. Včasná diagnostika a monitoring prinášajú významné úspory v zdravotníctve, v Nemecku vyčíslili úspory v zdravotníctve vďaka medicínskym technológiám v ostatných rokoch na 22 miliárd eur.

Ďalšími témami MedTechWeek je osveta verejnosti pri informovaní o tom, ako technológie chránia naše životy, ďalej podpora projektov včasnej diagnostiky ako najúspešnejšieho modelu napríklad pri kardio-vaskulárnych ochoreniach, či problémy hygieny a mikrobiálnej rezistencie. Pacienti na Slovensku majú právo vedieť o nových technológiách, ktoré im môžu zachrániť alebo zlepšiť život,“ vysvetľuje dôležitosť informovania verejnosti prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) Katarína Kafková. „Kvalita zdravotnej starostlivosti na Slovensku nám neustále klesá. Preto som rada za každú príležitosť získať aktuálne informácie o technologických novinkách. Každá pomôckaktorá zlepší starostlivosť o pacienta alebo predĺži jeho roky prežité v zdraví, by mala mať zdravotníctve svoje miesto.“

Medicínske technológie v číslach

Priemysel medicínskych technológií v Európe (EÚ + Švajčiarsko a Nórsko) priamo zamestnáva vyše 575 tisíc ľudí v 25 tisíc firmách. Sú to až v 95 % malé a stredné podniky, ktoré vyrábajú veľmi širokú škálu zdravotníckeho materiálu a pomôcok, diagnostických prístrojov, e-health riešení a ďalších spolu viac ako 500 tisíc medicínskych produktov a technológií. Je to priemysel, ktorý je na prvom mieste v počte patentov, každých 50 minút je zaregistrovaný nový technologický patent, pričom Európska únia je so 41 % na prvom mieste v registráciách, USA s 39 % na druhom a zvyšok sveta generuje zvyšných 20 % patentov.

Medicínske technológie v Európe predstavujú približne 7,5 % z celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť. Obrat európskeho trhu zdravotníckej techniky sa odhaduje na zhruba 100 miliárd € s pozitívnou obchodnou bilanciou 15,5 miliardy eur. Európsky trh tvorí podiel 31% zo svetového trhu, ide o druhý najväčší trh so zdravotníckou technikou a pomôckami po USA (40%) 


Ako dlho čakáte na operáciu?

8%
21%
4%
4%
63%