D. Tomek: Valné zhromaždenie Európskeho pacientskeho fóra volilo predsedníctvo

10.05.2022
article_679

AOPP čakajú nové voľby predsedníctva a určenie svojich ďalších aktivít onedlho 3. júna. Európske pacientske fórum tak urobilo nedávno v sobotu 23. apríla 2022. AOPP ako riadnu členskú organizáciu EPF som zastupoval na valnej hromade ako viceprezident AOPP. V nedávnej minulosti som bol dva razy zvolený do predsedníctva EPF a 4 roky som vykonával túto funkciu v Bruseli, ale aj na podujatiach EPF v rôznych štátoch EPF a USA.

Rokovanie bolo organizované virtuálne v platforme ZOOM a technicky a organizačne bolo na vysokej úrovni. Osobne si myslím, že tento spôsob stretávania je pre neziskové organizácie ako je EPF veľmi vhodné, lebo významne šetrí peniaze. Za „starých“ čias sme sa všetci stretávali v Bruseli – vtedy stála napríklad letenka Viedeň – Brusel a späť 600 eur a ja ako vtedy „nový“ člen vedenia som sa skoro začal pýtať, či je to nevyhnutné. Čas a technika online konferencií to vyriešili.

Valné zhromaždenie EPF ako vždy otvoril prezident EPF Dr. Marco Greco. Marco je právnik z Talianska, dlhoročný predseda pacientov s Crohnovou chorobou, sám pacient na biologickej liečbe. Ku Slovensku má blízky vzťah, nakoľko má za manželku Slovenku. Predstavila sa nová riaditeľka EPF Anca Toma, ktorá prebrala funkciu po „interim“ riaditeľke Elisabeth Kasilingham. Valné zhromaždenie má svoju štruktúru – odpočet aktivít za uplynulé obdobie, správa o hospodárení, prijímanie nových členov a voľby predsedníctva. Následne potom plány aktivít a hospodárenia na budúce obdobie.

EPF má 57 stálych členov (full member) vrátane AOPP a 17 pridružených (associate members). Pre slovenských pacientov je pozitívne, že AOPP bude mať – resp. už má aj svoju partnerskú českú pacientsku organizáciu. NAPO – Národní asociace pacientských organizací sa hlási za člena EPF. Ako zástupca AOPP som hlasoval za ich plné riadne členstvo, valné zhromaždenie odsúhlasilo návrh EPF na pridružené členstvo (associate member). Okrem NAPO boli do EPF prijaté SOSTE – Fínska federácia pre sociálne záležitosti a zdravie a WAPO – Svetová aliancia pre ochorenia hypofýzy. Zároveň sa dve organizácie vzdali členstva. Nadobudnutie aj vzdanie sa členstva nie je iba formalita, je vždy podrobne zdôvodnené a odkomunikované.

Na 4 uvoľnené miesta v riadiacom výbore EPF bolo 7 kandidátov, výbor sa obmieňa každé dva roky o polovicu členov. Osobne som hlasoval aj za 2 poľských kandidátov, vždy podporujem kandidátov z východnej Európy, ale neprešli o 1, resp. 2 hlasy.

V správe o činnosti za rok 2021 treba vyzdvihnúť EPF kongres z októbra 2021. Od roku 2019 je vo virtuálnej podobe a muselo to byť technicky naozaj náročné. Trval 4 dni, zúčastnilo sa 450 účastníkov, 50 prednášajúcich, na každom prednáškovom bloku bolo v priemere 150 pripojených účastníkov.

Sekretariát EPF má 21 platených zamestnancov a vedenie má 8 členov. Toto sú neplatení dobrovoľníci, slúžia dva roky, každý rok sa polovica volí znovu. Ročný rozpočet je okolo 2 milióny EUR, financuje sa zo zdrojov Európskej komisie, súkromného sektora a vlastných príjmov z členských poplatkov.


Spracoval: Dominik Tomek, viceprezident AOPP


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%