Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o. z.


Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou (ZPPH) vzniklo 5. marca 2010. Táto organizácia je prvotná a jediná svojho druhu na Slovensku, má celoslovenskú pôsobnosť. Spája pacientov a ostatných občanov, ktorých spoločným záujmom je problematika pľúcnej hypertenzie. Členmi tohto združenia je 77 pacientov, rodinných príslušníkov, lekárov, zdravotníkov a priateľov z celého Slovenska. Sme členom európskeho združenia Pulmonary Hypertension Association Europe (PHA Europe), ktoré zastrešuje európske pacientske organizácie zamerané na pľúcnu hypertenziu, a rovnako sme členom Eurordis a Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb.

Ciele

Vytvárame priestor pre vzájomné stretnutia pacientov spolu s ich rodinnými príslušníkmi, priateľmi, lekármi. Organizujeme odborné semináre o problematike pľúcnej hypertenzie pre pacientov a zdravotníkov, popularizujeme problematiku tohto ochorenia pre širokú verejnosť, snažíme sa o úzku spoluprácu s praktickými a odbornými lekármi, ktorí majú medzi svojou klientelou aj pacientov s ochorením na pľúcnu hypertenziu. Sprostredkovávame poradenskú službu v oblasti sociálnej a právnej, spoločne pracujeme na zlepšení podmienok liečby a podporujeme výskum pri hľadaní nových liečiv. Aktívne vedieme kampaň na zvýšenie povedomia o PH a tiež o darcovstve orgánov a transplantáciách. Spolupracujeme s obdobnými organizáciami na Slovensku aj v zahraničí.

Kontakty:

Mgr. Iveta Makovníková

e-mail: phaslovakia@gmail.com

tel.: 0917 702 579

www.phaslovakia.org

https://www.facebook.com/Združenie-pacientov-s-pľú...

https://twitter.com/PHASlovakia

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
5%
9%
36%
5%