Zmeniť lekára alebo poisťovňu

05.04.2016

​Moja lekárka nepodpísala zmluvu s mojou zdravotnou poisťovňou. Mám zmeniť lekára, či poisťovňu?

MUDr. Katarína Kafková

Dôvody neuzatvorenia zmluvy medzi lekárom a zdravotnou poisťovňou môžu byť rôzne. Niekedy môže totiž ísť len o dočasnú administratívnu záležitosť pri doriešovaní zmluvných vzťahov. Inokedy to môže byť dlhodobé rozhodnutie na strane lekára, či poisťovne. Lekári na jednej strane nechcú zmluvu s poisťovňou, ktorá ich neprimerane kontroluje alebo byrokraticky zaťažuje. Alebo ak majú dosť pacientov, ktorí sú ochotní platiť v hotovosti, prípadne majú dostatok pacientov z iných poisťovní. Na druhej strane, poisťovne sa vyhýbajú zmluvám s lekármi, ktorí chcú pracovať len na minimálny úväzok alebo majú úväzky na viacerých miestach. Ďalším dôvodom môžu byť sťažnosti zo strany pacientov alebo nekorektné vykazovanie zdravotných výkonov.

Nedá sa preto povedať, či je správne jedno alebo druhé riešenie. V konečnom dôsledku sa musí rozhodnúť pacient. Dôležité však je, rozhodovať sa na základe korektných informácií zo strany lekára aj zdravotnej poisťovne a poznať dôvody neuzavretia zmluvy. A v neposlednom rade, tým správnym kľúčom k rozhodnutiu je, aby si pacient odpovedal na otázku, či je so svojou poisťovňou alebo lekárom spokojný a či mu poskytuje také služby, ktoré napĺňajú jeho individuálne potreby.

Na záver ešte informácie, že ak sa rozhodnete zmeniť poisťovňu, treba vedieť, že to je možné len raz ročne. Prihlášku treba podať do 30. septembra, pričom zmena nastane od 1. januára nasledujúceho roka. Lekára možno zmeniť kedykoľvek v priebehu roka.


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

27%
23%
30%
20%