Podpis darovacej zmluvy lekárovi

07.04.2016

​Mala som zdravotný problém, s ktorým som nemohla čakať 3 mesiace na riadny termín v nemocnici. Preto som sa objednala na prednostný termín u toho istého lekára za 30 eur. Uprostred vyšetrenia mi sestrička dala podpísať papier, že som „darca“. Je to v poriadku? 

MUDr. Katarína Kafková

​Podľa aktuálneho znenia zákona lekár nesmie vyberať od pacientov poplatky za žiadne zdravotné výkony, ktoré vedú k diagnostike a liečbe a sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Teda ani za prednostné vyšetrenie, vypísanie receptu, poukazu, výmenného lístku, či návrhu na kúpeľnú liečbu. Ani za potvrdenie o návšteve lekára. Pretože, to všetko je súčasťou zdravotného výkonu. Rovnako nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti rôznymi darmi. Výnimkou sú úkony, ktoré sa neuhrádzajú alebo len čiastočne z verejného zdravotného poistenia. Patria tam estetické zákroky, zubné ošetrenia, či vyšetrenia na administratívne účely, napríklad na vodičský preukaz.

Ak ste na pochybách, či je poplatok vyžadovaný oprávnene, môžete sa obrátiť na Odbor zdravotníctva príslušného samosprávneho kraja, v ktorého kompetencii kontrola vyberania poplatkov u lekárov. 


Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

24%
18%
35%
24%