Dlžník na zdravotnom poistení

15.06.2017

Zistil som, že ma zdravotná poisťovňa eviduje ako dlžníka, zabudol som sa prihlásiť a platiť si poistné ako samoplatiteľ. Už to však riešim, nedá sa to však naraz. Znamená to, že ma neošetria, kým dlh nebude splatený?

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP

Ak ste aj vedený ako dlžník a dohodli ste si splátkový kalendár, máte nárok na komplexnú zdravotnú starostlivosť, nie len na tú neodkladnú. Všeobecne platí, že dlžníka na zdravotnom poistení poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda napríklad lekár, lekárnik, nemôže odmietnuť vyšetriť alebo vydať mu liek. Má však právo vyžiadať si od pacienta úhradu za túto poskytnutú starostlivosť. Dlžník má aj právo byť ošetrený v prípade potreby urgentnej zdravotnej starostlivosti, teda napríklad v prípade pôrodu, nehody či v život ohrozujúcich situáciách.​


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

27%
23%
29%
20%