Ocenenie "Môj lekár" a "Moja sestra"

​Štvrtá celoslovenská pacientska konferencia, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 21. novembra 2020 v Bratislave, bude aj tento rok spojená s udeľovaním ocenení AOPP „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Pacientske organizácie tým vzdajú hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú vďaka svojej empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu mimoriadnym prínosom pre pacientov. Sú tu pre nich aj nad rámec svojich pracovných povinností, pretože svoje povolanie nevnímajú ako prácu, ale predovšetkým ako poslanie.

Zapojte sa aj vy a rozhodnite svojim hlasom o tom, ktorí z 10 nominovaných lekárov a 10 nominovaných sestier získajú výnimočné ocenenie verejnosti. 

Porota sa v tomto roku rozhodla udeliť vôbec po prvýkrát ocenenie IN MEMORIAM, a to MUDr. Milanovi Puchalovi, za ktorého nie je umožnené verejnosti hlasovať. Česť jeho pamiatke.

Hlasovať môžete do 15. novembra 2020.


Chcem hlasovať:


Ocenenie Môj lekár - hlasovanie

MUDr. Miriam Ladická

MUDr. Miriam Ladická

Už takmer štvrťstoročie sa venuje pacientom na Klinike onkohematológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu v Bratislave. Podieľa sa tiež na rozvoji transplantačného programu pre pacientov s hematologickými ochoreniami a vedie register lymfómových pacientov.

MUDr. Marianna Zábavníková, PhD.

MUDr. Marianna Zábavníková, PhD.

Ako popredný odborník plastickej a rekonštrukčnej chirurgie robí svojim pacientom život krajší a kvalitnejší. Vo svojom obore má viac ako 30-ročné skúsenosti. Pani doktorka nepozná slovo „NIE“, a tak s ochotou prijíma pacientov s rázštepom pery a podnebia aj z iných častí Slovenska.

MUDr. Eva Bojtárová, PhD.

MUDr. Eva Bojtárová, PhD.

Na Klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava pôsobí už viac ako 30 rokov. Stála pri zrode transplantačného centra, kde dodnes pracuje ako jeho vedúci lekár.

MUDr. Katarína Dulková, PhD.

MUDr. Katarína Dulková, PhD.

Už 13 rokov pomáha pacientom so srdcovo-cievnymi ochoreniami vo svojej kardiologickej ambulancii v Bratislave. Pani doktorka je nielen odborníkom, ktorý robí maximum pre záchranu životov pacientov s Marfanovým syndrómom, ale je pre nich tiež nádejou, že aj s tak závažným ochorením sa dá prežiť plnohodnotný, dlhý život.​

MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová, PhD.

MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová, PhD.

Na II. Internej klinike SZU - Hepatologickom, gastroenterologickom a transplantačnom oddelení vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici pracuje už od roku 2001. Stála pri zrode programu transplantácií pečene v Transplantačnom centre v Banskej Bystrici, čo je dôkazom vysokej odbornosti, empatie a ľudskosti.

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

Na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava pôsobí od roku 1987. Svojimi aktivitami sa významne zasadzuje o napredovanie starostlivosti o našich najmenších a najzraniteľnejších pacientov „nedonoseniatka“.

MUDr. Pavol Pobeha, PhD.

MUDr. Pavol Pobeha, PhD.

Pán doktor pracuje ako lekár na Klinike pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Paustera v Košiciach. Mimoriadne citlivo pristupuje k potrebám imobilných pacientov a vytvára pre nich špeciálne podmienky, aby sa cítili sebaisto v prípade nutnosti hospitalizácie.

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, Dr. h. c.

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, Dr. h. c.

Je prednostom Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice v Bratislave a vedúci katedry tropických chorôb Slovenskej zdravotníckej univerzity. Ako človek, ktorý zažil SARS v Hongkongu, MERS v Saudskej Arábii, choleru na Haiti a na vlastné oči videl aj ebolu v Sudáne, sa odhodlane a ochotne rozhodol pomôcť aj v boji proti novému koronavírusu.

MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.

MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.

V jej profesionálnom živote patrí významné miesto pacientom so psychickými poruchami, ich rodinám a blízkym. V súčasnosti pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach a v Centre pre psychické funkcie vo Vranove nad Topľou.

MUDr. Mária Zakuciová

MUDr. Mária Zakuciová

O pacientov s Crohnovou chorobou a Ulceróznou kolitídou sa stará už 26 rokov. Pôsobí na gastroenterologickej ambulancii I. Internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Paustera v Košiciach. Je spoluzakladateľkou jedného z prvých centier biologickej liečby na Slovensku .

MUDr. Milan Puchala, CSc. - ocenený IN MEMORIAM

MUDr. Milan Puchala, CSc. - ocenený IN MEMORIAM

V auguste uplynulo 10 rokov od smrti doktora Puchalu. Celý jeho lekársky život by sa dal nazvať etalónom lekárskej etiky, mimoriadne ľudského prístupu a maximálnej profesionality. Za jeho neúnavnú prácu a prínos mu bolo udelených viacero ocenení, no to od pacientov chýbalo.

Zahlasujte aj v kategórií

Ocenenie Moja sestra - hlasovanie

Bc. Ingrid Koňárová

Bc. Ingrid Koňárová

Pracuje ako sestra na II. Chirurgickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosvelta v Banskej Bystrici. V spolupráci s výrobcami a dodávateľmi stomických pomôcok, v ktorých dochádzalo v priebehu rokov k výrazným zmenám, pomáhala pacientom s vývodom pri ich správnom používaní.

Viera Zigová

Viera Zigová

Pracuje ako sestra v SM ambulancii na Klinike neurológie Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov. Už roky prežíva so svojimi pacientmi ich životné príbehy, ktoré v prípade ochorenia Sclerosis multiplex nebývajú jednoduché.

Anna Martincová

Anna Martincová

Na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava strávila nepretržite 43 rokov. V decembri tohto roku sa rozhodla pre odchod do dôchodku zanechať svoju celoživotnú prácu venovanú nezrelým, chorým detičkám a ich rodinám.

Mgr. Marianna Hrehová

Mgr. Marianna Hrehová

Už 15 rokov pracuje ako sestra na Klinike úrazovej chirurgie a 14 rokov na septickom oddelení v Univerzitnej nemocnici L. Paustera v Košiciach. Svoju pomoc ponúka aj pri ošetrovaní chronických rán v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Edita Állóová

Edita Állóová

V Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave pracuje už 13 rokov na pozícii staničnej sestry. Jej práca spočíva nielen v starostlivosti o pacientov so závislosťami, ale tiež v systematickom skríningu, predtestovom poradenstve pre pacientov testovaných na infekcie HIV, hepatitídy typov A, B a C či Covid-19.

Mgr. Soňa Prandlová

Mgr. Soňa Prandlová

Pracuje na onkologickej ambulancii v Mammacentre sv. Agáty v Banskej Bystrici a prácu s onkologickými pacientami má po rokoch skúseností naozaj v malíčku. Okrem skvelého manažmentu pacienta, dokáže do veľkej miery odbúrať napätie každého, kto vstúpi do ambulancie.

PhDr. Gabriela Šuttová

PhDr. Gabriela Šuttová

Už deviaty rok pracuje ako vedúca sestra na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Svoj život zasvätila pomoci pacientom s pľúcnou artériovou hypertenziou a chronickým srdcovým zlyhávaním.

Mgr. Silvia Slobodníková

Mgr. Silvia Slobodníková

Pred 15 rokmi prijala pozíciu vedúcej sestry prvého Domu ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku v Humennom. Je vzácnym človekom, ľudským profesionálom, ktorý navyše vyniká mimoriadnym darom šíriť dobrú náladu a vytvárať skvelú atmosféru aj na mieste, ktoré je pre mnohých miestom odchodu na posledný odpočinok.

Oľga Pisarčíková

Oľga Pisarčíková

Práci sestry na gastroenterologickej ambulancii sa venuje už 33 rokov a od svojich pacientov neodchádza ani po tom, čo dovŕšila dôchodkový vek. V súčasnosti sa o pacientov stará v gastroenterologickej ambulancii GEA v Trnave.

Mgr. Katarína Kovárová, MBA

Mgr. Katarína Kovárová, MBA

Od roku 1995 pracuje ako sestra v Národnom ústave reumatických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch. V rámci práce koordinátora klinických štúdií a biologickej liečby sa podieľala na skúšaní a zavádzaní nových liečebných postupov do praxe, predovšetkým v oblasti biologickej liečby.

Zahlasujte aj v kategórií

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

51%
4%
6%
35%
4%