Ocenenie "Môj lekár" a "Moja sestra"

​Tretia celoslovenská pacientska konferencia, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 23. novembra 2019 v Bratislave, bude aj tento rok spojená s udeľovaním ocenení AOPP „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Pacientske organizácie tým vzdajú hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú vďaka svojej empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu mimoriadnym prínosom pre pacientov. Sú tu pre nich aj nad rámec svojich pracovných povinností, pretože svoje povolanie nevnímajú ako prácu, ale predovšetkým ako poslanie.

Zapojte sa aj vy a rozhodnite svojim hlasom o tom, ktorí z 10 nominovaných lekárov a 10 nominovaných sestier získajú výnimočné ocenenie verejnosti. 

Hlasovať môžete do 3. novembra 2019.


Chcem hlasovať:


Ocenenie Môj lekár - hlasovanie

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.

V Bardejovských Kúpeľoch pôsobí v rámci internej ambulancie so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene. Vytvorila pracovisko pre nefarmakologickú liečbu obezity, v rámci ktorého organizuje pre pacientov redukčné pobyty.

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

Je primárkou Detského oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n.o. Ľubochňa. Pomáha pacientskym združeniam a organizáciám, ktoré sa venujú ochoreniu diabetes mellitus I. typu.

doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc., MPH

doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc., MPH

V súčasnosti pracuje vo funkcii primára na Odd. klinickej genetiky v Železničnej nemocnici a poliklinike Bratislava. Patrí medzi prvých popredných lekárov, ktorí zaviedli do praxe asistované tehotenstvo aj pre pacientky s Marfanovým syndrómom.

Prof. MUDr. Jozef Glasa CSc. PhD

Prof. MUDr. Jozef Glasa CSc. PhD

Pán profesor patrí medzi vedúce osobnosti súčasnej slovenskej medicíny, osobitne v odboroch klinická farmakológia a hepatológia. Pôsobí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave ako vysokoškolský profesor a výkonný lekár.

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Pracuje ako gastroenterológ v Univerzitnej nemocnici v Bratislave a v súkromnom Gastroenterologickom centre Ružinov. Svoje bohaté medzinárodné skúsenosti z čias štúdia a neskôr aj práce v zahraničí využil pri zakladaní IBD centra na Slovensku.

MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD.

MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD.

V nemocnici v Martine pracoval od svojej promócie, kde sa vypracoval až na primára IV. Chirurgického oddelenia. Na pracovisku vytvoril onkologický dispenzár chirurgických pacientov a do klinickej praxe zaviedol kryochirurgiu.

MUDr. Marián Rošák, MPH

MUDr. Marián Rošák, MPH

Už 15 rokov pomáha pacientom na septickom oddelení FN L. Paustera v Košiciach. Ako vedúci lekár ošetruje pacientov s chronickými ranami a dekubitmi nielen vo svojej ambulancii, ale aj v ich domácom prostredí, či v zariadeniach sociálnych služieb.

Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc, FRCP

Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc, FRCP

Pôsobil na poste riaditeľa Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch a ako zakladajúci, neskôr čestný predseda Ligy proti reumatizmu na Slovensku. V liečbe reumatických ochorení zaviedol mnoho terapeutických inovácií.

MUDr. Darina Slezáková, PhD.

MUDr. Darina Slezáková, PhD.

Pracuje ako vedúci lekár Centra pre liečbu SM na 2. neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava. V súčasnosti je jednou z ambasádoriek projektu Neskrývaj sa, odhoď predsudky.

MUDr. Ivan Turčan, PhD.

MUDr. Ivan Turčan, PhD.

Je medicínskym autorom a realizátorom projektu prvej špecializovanej nemocnice pre diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka v Slovenskej republike. Od otvorenia Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici pracuje vo funkcii primára.

Zahlasujte aj v kategórií

Ocenenie Moja sestra - hlasovanie

Bc. Zuzana Antolová

Bc. Zuzana Antolová

Pracuje ako ambulantná a edukačná sestra na detskom oddelení v NEDÚ n.o. v Ľubochni. Spolu s pani doc. Čiljakovou zavádzajú na oddelení nové trendy liečby detských pacientov s ochorením diabetes mellitus I. typu.

Beata Bachová

Beata Bachová

Ako zdravotná sestra na II. Internej klinike Slovenskej zdravotníckej univerity v Banskej Bystrici sa špecializuje na pacientov s chronickou vírusovou hepatitídou B a C. Jej aktivity smerujú predovšetkým k ich včasnému záchytu a efektívnej liečbe.

Ľubica Figurová

Ľubica Figurová

Je zdravotnou sestrou na oddelení ambulantnej chemoterapie Národného onkologického ústavu v Bratislave. Zaujíma sa o novinky v liečbe onkologických pacientov, ktoré sa snaží prenášať do praxe a odovzdávať ich aj mladším kolegyniam.

Mgr. Roman Flamík

Mgr. Roman Flamík

Ako manažér ADOS 4LIFE s.r.o. sa pričinil o dostupnú a kvalitnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov z okolia miest Senice a Myjavy. Zabezpečuje nielen ďalší chod agentúry, ale aj neustále rozvíja jej služby.

Mgr. Mária Hermanová, DiDS

Mgr. Mária Hermanová, DiDS

Pracuje ako vedúca sestra na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka Lekárskej fakulty SZU a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. Angažuje sa aj v dobrovoľníckych aktivitách v rámci OZ Nedonosené dieťa, či OZ malíček.

PhDr. Alena Kellnerová, MPH.

PhDr. Alena Kellnerová, MPH.

Pracuje vo funkcii vedúcej sestry Kliniky úrazovej chirurgie v Univerzitnej nemocnici L. Paustera v Košiciach. Svojou prácou prispela k tomu, aby sa Klinika úrazovej chirurgie v Košiciach stala jedným z najšpičkovejších pracovísk na Slovensku.

PhDr. Anna Macková, MPH dipl. s.

PhDr. Anna Macková, MPH dipl. s.

Pracovala ako sestra pri lôžku, neskôr ako krajská sestra Banskobystrického samosprávneho kraja. Vo svojej kancelárii na VÚC má snahu úspešne doriešiť všetky sťažnosti či návrhy na zmeny pacientov, ktorí sa na ňu s dôverou obrátia.

Mgr. Stanislava Oravcová

Mgr. Stanislava Oravcová

Pracuje ako vrchná sestra v Gastroenterologickom centre Ružinov v Bratislave, kde sa stará o pacientov s ochorením tráviaceho traktu. Aktívne spolupracuje s OZ Slovak Crohn Club a snaží sa vždy nakontaktovať pacientov priamo na odborníkov.

Mgr. Viera Priesolová

Mgr. Viera Priesolová

Zastáva pozíciu vrchnej sestry na Neurologickej klinike v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku a na Fakulte zdravotníctva vyučuje predmet Ošetrovateľské techniky. Svoje poznatky sa snaží odovzdať nielen budúcim zdravotníkom, ale aj kolegom a pacientom

Bc. Ľubica Procházková

Bc. Ľubica Procházková

Pracuje ako zdravotná sestra v Imuno-alergologickej ambulancii a v centre Downovho syndrómu, aj ako zástupkyňa vedúcej sestry Polikliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Svoj život zasvätila práci s deťmi s Downovým syndrómom.

Zahlasujte aj v kategórií

Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

46%
15%
18%
21%