Únia pre zdravšie srdce


​Únia pre zdravšie srdce – odštartovala svoje pôsobenie na Slovensku 16. decembra 2013 s cieľom prispieť k zlepšeniu zdravia srdca našich občanov – teda našich rodičov, súrodencov, detí, blízkych, aj vzdialených príbuzných, priateľov a známych. Podnetom pre vznik občianskeho združenia boli hlavne nelichotivé štatistiky v oblasti kardiovaskulárnych ochorení u nás. Pretože na Slovensku asi niet rodiny, v ktorej by sa niekto neliečil na ochorenie srdca, či ciev a tiež takej, kde by kardiovaskulárnemu ochoreniu niekto nepodľahol. 

Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce má ambíciu byť prostredníkom medzi lekármi, pacientmi a všetkými autoritami, ktoré môžu pomôcť pri napĺňaní cieľov združenia. Únia pre zdravšie srdce chce byť hlasom všetkých pacientov na Slovensku, ktorí trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami a denne bojujú s množstvom problémov - počnúc zdravotnými, sociálnymi, až po finančné. Práve preto je dôležité, aby sa aj samotní pacienti, ktorí najlepšie vedia, aké je to žiť so srdcovo-cievnym ochorením, podieľali na tvorbe novej legislatívy, či zmenách, ktoré súčasným, ale aj budúcim pacientom prinesú kvalitnejšiu liečbu a zdravotnú starostlivosť so zámerom uľahčenia života s ochorením.

Na Úniu pre zdravšie srdce sa môže obrátiť každý, kto potrebuje pomoc, podporu, chce sa dozvedieť najnovšie informácie o ochoreniach srdca a ciev, ich liečbe, či prevencii. Rovnako každý, kto má problém s dostupnosťou liekov, či zdravotnej starostlivosti, alebo sa chce podeliť o svoje starosti s inými pacientmi s kardiovaskulárnymi ochoreniami.
Členmi OZ Únia pre zdravšie srdce sa môžu stať pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami, ich príbuzní a blízki, ako aj lekári a všetci, ktorým táto téma nie je ľahostajná, a ktorí sa chcú podieľať na napĺňaní cieľov združenia.

​Ing. Peter Kollárik - prezident OZ 
  • Prezident a zakladajúci člen občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce.
  • Ako pacient s chorobou srdca a ciev má jasnú predstavu o potrebe zlepšovania komunikácie o kardiovaskulárnych ochoreniach, rozširovania informácií a schopnosti byť hlasom všetkých pacientov na Slovensku, ktorí trpia srdcovo-cievnymi ochoreniami.

​Kontakty: 

www.presrdce.eu

info@presrdce.eu

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

48%
5%
9%
34%
5%