OZ BEZLEPKY


Celiakia a bezlepková diéta

Celiakia je zjednodušene povedané vážne ochorenie tenkého čreva (presné  diagnostikovanie a popis nechávam zásadne na lekárov), ktoré je zapálené (dráždi ho lepok) a netrávi nič, čo človek zje (ani potraviny, živiny, vitamíny a ani lieky ). Preto má každý neliečený človek s touto diagnózou postupne stále väčšie zdravotné problémy. Celiakiu lekári, aj my pacienti často označujeme hovorovo ako chameleóna v tele, pretože každému človeku sa táto diagnóza prejavuje inak (má iné príznaky, ťažkosti, následky).

Pacient s celiakiou našťastie nepotrebuje žiadne lieky. Stačí „LEN“ celoživotne dodržiavať bezlepkovú diétu.

História a činnosť OZ BEZLEPKY

OZ BEZLEPKY založil v roku 2012 Ing. Dušan Ševčovič s manželkou Ľubicou potom, ako mu v roku 2010 diagnostikovali celiakia. Následne toto dedičné ochorenie zistili aj obidvom ich dcérkam (vtedy mali 5 a 2 roky).

Hlavným cieľom OZ BEZLEPKY je pomoc a podpora ľuďom na základe vlastných skúseností zo života s celiakiou, najmä v začiatkoch (pred návštevou lekára, resp. po diagnostikovaní celiakie).

Ďalšie ciele OZ BEZLEPKY

  • Osveta a informovanosť
  •  Vysvetľovať pacientom význam systému Štátnej liekovej politiky pri celiakii
  •  Vysvetľovať, že bezlepková diéta je vlastne pre každého pacienta výhodná, lebo znamená skvalitnenie života a zdravé stravovanie
  •  Bezlepková diéta nie je len o vynechaní múky
  •  S celiakiou žije pacient naďalej plnohodnotný život a pri 100% dodržiavaní bezlepkovej diéty nemá žiadne obmedzenia ani v stravovaní (celiatik môže konzumovať všetky jedlá, stačí len použiť pri ich príprave bezlepkové suroviny: napr. múku, strúhanku, pochutiny a pod.). Môže jesť aj omáčky, polievky, prívarky, rezne, mäso, koláče, palacinky a pod.
  • Bezlepková diéta/strava nie je vôbec tak finančne náročná ako si mnohí myslia.

Spolupráca s AOPP

Sme členmi AOPP od roku 2013 a naša spolupráca je od začiatku bezproblémová. Najviac nám pomáha, že vidíme a v praxi zažívame reálnu spoluprácu pacientskych organizácii. Rovnako vzácne je aj poznanie, že každý človek sa aj po diagnostikovaní akéhokoľvek ochorenia môže ďalej realizovať, vzdelávať a pomáhať sebe aj ostatným.

Kontakty:

Ing. Dušan Ševčovič
Jána Stanislava 15 
841 05 Bratislava  

Mobil: +421 903 244 243

e-mail: bezlepky@sevcovic.sk 

web: www.bezlepky.sk

Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
60%
2%
0%