Informácie od AOPP

Je podľa vám informovanie o opatreniach a zmenách v rámci mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu dostatočné?

30%
24%
6%
40%