Informácie od AOPP

Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

5%
30%
55%
10%