Informácie od AOPP

Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

17%
49%
35%