Informácie od AOPP

Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

18%
48%
34%