Fit For Work

09.11.2016 | 7:30 am - 5:00 pm

Fit For Work 

The Work Foundation, Asociácia na ochranu práv pacientov SR, The European Patients’ Forum

pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky 

v spolupráci so slovenským Predsedníctvom Rady Európskej únie, s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 

Vás pozývajú na 

Fit for Work Global Alliance Summit 

Význam včasnej intervencie pri chronických ochoreniach Včasná intervencia (VI) pri chronických ochoreniach – kazuistika muskuloskeletálneho ochorenia (MSK), praktické návody založené na dôkazoch ako podporovať zdravú populáciu, udržateľný zdravotný systém a produktívnu spoločnosť. 

Bratislava, 9. november 2016


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

54%
5%
7%
30%
4%