II. Športové hry Ligy zdravia Slovensko

18.06.2016 | 8:00 am - 4:00 pm

​Propozície II. Športových hier Ligy zdravia Slovensko, o.z.

Organizátor: Liga zdravia Slovensko, o.z., Trnava
Termín : 18. júna 2016, od 8:00 hod
Miesto konania : Rekreačné zariadenie Planinka
Doprava: zabezpečený je autobus (treba vopred nahlásiť v prihláške) alebo samostatne autom

Športové hry sú určené pre: osoby od 18 rokov
Pre deti do 18 rokov je zabezpečený samostatný program.

Záväzné prihlášky : do 31. mája 2016 v pdf formáte poslať na nižšie uvedenú emailovú adresu alebo po telefonickom dohovore osobne odovzdať v kancelárii Ligy zdravia Slovensko, o.z.
www.ligazdravia.eu, ligazdravia@gmail.com, 0903 218 052 Vilma Houbová

Prezentácia: 18. Júna 2016 od 8,00 – 9,00 hod rekreačné zariadenie Planinka

Ø ŠPORTOVÉ DISCIPLÍNY:

 1. 1)  Hod granátom na cieľ
 2. 2)  Beh na 50m - ŽENY
 3. 3)  Beh na 100m - MUŽI
 4. 4)  Slalom s pingpongovou loptičkou na lyžičke pomedzi kužele (stromy)
 5. 5)  Hádzanie krúžkov na cieľ
 6. 6)  Hod loptou do basketbalového koša
 7. 7)  Petang
 8. 8)  Kop na bránku
 9. 9)  Strieľanie florbalovou hokejkou na bránku
 10. 10)  BeanBagToss(hádzaniedootvorov)
 11. 11)  Turisticko-brannýpretek(určovaniehradovazámkov,liečivérastliny,zvieratáatď.)–ZMIEŠANÉ DVOJICE (M-Ž, Ž-Ž,M-M - akokoľvek)
 12. 12)  Rebríkovýgolf

Športové disciplíny začínajú predbežne o 10,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia budú náhradné disciplíny vo vnútorných priestoroch.

Ø BEH ZA AKTÍVNY ŽIVOT - vytrvalostný beh ŽENY
- vytrvalostný beh MUŽI

Tento beh bude až v popoludňajších hodinách ako samostatná kategória. VyhodnoteniedisciplínaBehu: ccao17,00hod

Program pre deti :

 • -  animačný program bude zabezpečený organizáciou Tábor s.r.o.
 • -  športové disciplíny budú vyhodnotené diplomom a sladkosťou
 • -  možnosť tvorivých dielničiek pre deti a rodičov Ak by chceli s dospelými súťažiť aj deti mladšie ako 18 rokov, môžu ale nebudú vyhodnotené. V rámci športových hier budú vyhodnotené len osoby staršie ako 18 rokov. !!!!
  Deti budú mať vlastný program. Liga zdravia Slovensko, o.z. Ferka Urbánka 3675/1, 917 01 Trnava IČO: 42293219 DIČ: 2023775061 Tel: +421 903 218 052 4018046291/7500 ČSOB, a.s. ligazdravia@gmail.com www.ligazdravia.eu

Štartovné:
za 1 dospelú osobu (od 18 rokov a vyššie) je 10 EUR
za 1 dieťa (od 6 rokov do dovŕšenia 18 rokov) je 5 EUR
za 1 dieťa (od 2 rokov do 6 rokov) je 2 EUR
Deti do 2 rokov ZDARMA (bez nároku na jedlo).

Štartovné treba uhradiť : do 3.júna 2016

1)na účet číslo: SK5375000000004018046291 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.) ako variabilný symbol napíšte 18062016, do poznámky (informácia pre príjemcu) uveďte priezvisko účastníka podľa prihlášky plus počet detí
2) alebo po telefonickom dohovore osobne v kancelárii Ligy zdravia Slovensko, o.z.

Príklad platby:
Ak budete mať so sebou aj deti prosím plaťte to naraz s Vašou prihláškou (napr. 1 dospelý 10 EUR, 1 dieťa za 5EUR, 1 dieťa za 2 EUR, dokopy 17 EUR) – budeme mať prehľad o tom kto a za koho zaplatil a môžeme si to spárovať s prihláškami.
Ako informáciu pre príjemcu dáte napr. (Mrkvicka,3).

Štartovné zahŕňa:
1)cesta autobusom z Trnava hl. stanica – rekreačné zariadenie Planinka a späť (autobus stojí len na hl. stanici

v Trnave a v rekreačnom zariadení Planinka) (treba nahlásiť vopred, obmedzený počet) - prevoz dieťaťa treba vopred dohodnúť
2) Účastnícky poplatok
3) Občerstvenie (guláš, párky, káva, čaj, 0,5l minerálka, ovocie)

(deti do 18 rokov guláš, párky, 0,5 minerálka, čaj, ovocie deti do 2 rokov bez nároku na jedlo)

4) Účastnícke tričko (dostanú len osoby od 18 rokov PLATIACE 10 EUR) !!!!!! 5) Tombolový lístok (dostanú len osoby od 18 rokov PLATIACE 10 EUR) !!!!!!! 6) Ceny za prvé 3 miesta v každej disciplíne – diplom, medaila, darček

(deti budú mať samostatné vyhodnotenie - diplom, sladkosť) 7) Prekvapenie

Poznámka: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien súťaží podľa počtu prihlásených účastníkov do jednotlivých súťaží alebo nepriaznivého počasia / minimálny počet súťažiacich na športovú disciplínu v jednotlivej kategórii je stanovený na 5 /

Ocenenia: Prvé 3 miesta v každej kategórii (podľa počtu prihlásených)

Účastníci II. Športových hier Ligy zdravia Slovensko, o.z. a Behu za aktívny život, ktorí budú súťažiť, štartujú na vlastné zdravotné poistenie, sú zodpovední za svoj zdravotný stav v čase konania súťaží a usporiadateľ v prípade udalosti nebude niesť za nich zodpovednosť. Je potrebné, aby súťažiaci mali so sebou preukaz poistenca. Účastníci podujatia, ktorí prídu s deťmi sú osobne zodpovední za ich bezpečnosť a berú za ne plnú zodpovednosť.


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

54%
5%
7%
30%
4%