Siedma celoslovenská pacientska konferencia AOPP

25.11.2023 | 8:30 am - 2:00 pm

Asociácia na ochranu práv pacientov organizuje v poradí už Siedmu celoslovenskú pacientsku konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. a 25. novembra 2023 v City Hotel Bratislava. Hlavnou témou tohto ročníka bude 


PRIORITY MZ SR A ORGANIZÁCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE V NOVOM VOLEBNOM OBDOBÍ ORIENTOVANÉ NA PACIENTOV.


Diskusné bloky prinesú nielen pohľad samotných pacientov na ich potreby, ale aj priority a možné riešenia problémov v zdravotníctve s dopadom na pacientov z pohľadu regulátora, zástupcov zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výrobcov liekov a zdravotníckych pomôcok a ďalších organizácií v zdravotníctve. Druhý deň konferencie sa pacienti bližšie pozrú na svoje potreby a očakávania z hľadiska konkrétnej diagnózy.

Ani tento rok nebude chýbať odovzdávanie ocenení AOPP "Môj lekár" a "Moja sestra", ako aj ceny verejnosti, o ktorej rozhodujete v ankete na našej stránke. Tento rok odovzdáme aj mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos v starostlivosti o pacientov. Ocenenia si lekári a sestry prevezmú z rúk prezidentky AOPP a ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzany Dolinkovej na slávnostnom galavečere na konci prvého dňa tohto jedinečného podujatia. 

Detailný program podujatia nájdete tu.
Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%