Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania

22.11.2023 | 9:00 am - 12:00 pm

Dňa 22. 11. 2023 sa v čase od 9:00 do 12:00 uskutoční online na platforme Zoom úvodná konferencia “Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania“.

Homesharing a dobrovoľníctvo sú metódy zdieľanej starostlivosti, ktoré toho majú veľa spoločného, ale zároveň sa líšia. Obe metódy majú spoločné zameranie, a to pomoc rodičom, ktorí sa starajú o deti s PAS či iným znevýhodnením. Metódy sa však líšia formou pomoci. Česko-slovenský projekt je zameraný na zdieľanie informácií o homesharingu a dobrovoľníctve medzi širokú verejnosť a ďalšími odborníkmi s dôrazom na vzdelávací aspekt obidvoch programov. Realizovať sa bude prostredníctvom online seminárov, konferencií a tiež zborníka. Semináre, konferencie a tiež zborník budú bezplatne dostupné všetkým, ktorí o ne majú záujem.

Úvodná konferencia je určená inštitúciám a jednotlivcom, ktorí majú záujem získať bližšie informácie o skúsenostiach realizátorov. Projekt tiež vytvára možnosti sa do jednej z foriem zdieľanej starostlivosti v budúcnosti zapojiť. Konferencia je určená aj tým, ktorí sa vo svojej práci s metódami zdieľanej starostlivosti stretávajú a chcú sa podeliť o skúsenosti alebo získať nový pohľad. Na konferencii vám Radka Ondrušková, LIP A SPOLU, predstaví homesharing a Viera Hincová, OZ HANS, predstaví dobrovoľnícky program Deti bez návodu ako dve odlišné formy zdieľanej starostlivosti s presahom do celoživotného vzdelávania.

Na úvodnú konferenciu sa môžete registrovať tu: https://forms.gle/1xN4Uf3refhf3ELD8

Prihlásení účastníci dostanú link na pripojenie na konferenciu vopred. Pozvánku môžete šíriť ďalej.

Informácie o projekte: 

V septembri 2023 LIP A SPOLU, zs a OZ HANS spoločne začali projekt Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania, r.č. 2023-1-SK01-KA210-ADU-000167173, v rámci programu Erasmus+.

Na úvodnú konferenciu bude nadväzovať 6 seminárov, ktoré rozvinú informácie z úvodnej konferencie a získate na nich potrebné informácie o oboch metódach, ako aj informácie o možnosti, ako sa zapojiť.

Na jeseň 2024 sa uskutoční prezenčná konferencia v Brne.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%