Všetko o osobnej asistencii

22.04.2021 | 2:30 pm - 4:00 pm

Osobná asistencia otvára dvere do sveta mnohým ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Osobná asistencia môže byť vhodnou príležitosťou pre vašu aktivitu aj (no nielen) popri štúdiu na vysokej škole. Príležitosťou skúsiť niečo nové, spoznať veľa ľudí, získať nový pohľad na svet a fungovanie vecí, porozumieť obsahu pojmov rovnosť, samostatnosť, nezávislosť a otestovať ich v slovenskej praxi, posúvať veci dopredu...

O všetkom, čo vás zaujíma o osobnej asistencii a doteraz ste sa na to nemali koho spýtať, sa môžete dozvedieť na informačnom seminári Všetko o osobnej asistencii, ktorý sa bude konať vo štvrtok 22. apríla 2021 v čase od 14:30 do 16:00 hod. ON-LINE formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (https://bit.ly/3teiyyN).


Lektori:

  • Mgr. Tibor Köböl 
  • Jozef Blažek


Témy:

  • Základné informácie o osobnej asistencii (filozofia osobnej asistencie, rozsah, okruh činností, vzťah asistenta a klienta, asistencia pre vysokoškoláka, ...)
  • Legislatívny, administratívny a finančný rámec osobnej asistencie
  • Skúsenosti osobných asistentov


Viac informácií o seminári nájdete na webových stránkach:


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%