Konferencia o poskytovaní dlhodobej starostlivosti na Slovensku

04.06.2019 | 9:30 am - 3:00 pm

Na tému dlhodobej starostlivosti diskutujeme s odborníkmi aj širokou verejnosťou už niekoľko mesiacov. V mesiacoch február až apríl 2019 sme postupne zavítali do Banskej Bystrice, Bratislavy a Košíc so seminármi, ktoré nám pomohli zozbierať podnety od vás, teda priamo o tých, ktorých sa táto téma dotýka. Návrhom z terénu a ďalšiemu smerovaniu v oblasti poskytovania dlhodobej starostlivosti bude venovaná aj 

odborná konferencia na tému poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku

ktorá sa uskutoční ​4. júna 2019 v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici v Bratislave.

Na aktualizácii a pripomienkovaní návrhu Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku pracujeme spoločne so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom zdravotníctva SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Našim cieľom je deklarovať záujem o potreby tých občanov na Slovensku, ktorí sú zo zdravotných dôvodov dlhodobo odkázaní na pomoc spoločnosti. Len vzájomnou výmenou skúseností dokážeme ľuďom priniesť zmeny, a to priamo v právnych predpisoch, ktoré upravujú poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku.

Tešíme sa na vás.


V prípade záujmu o účasť na konferencii vás prosíme o vyplnenie ​elektronickej prihlášky na stránke Ministerstva vnútra SR ​najneskôr do 30. mája 2019.

Program odbornej konferencie:


Podujatie sa realizuje v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík financované z Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa, v ktorom ÚSV SR ROS zastrešil spoluprácu Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%