Seminár venovaný téme dlhodobej starostlivosti na Slovensku v Bratislave

26.03.2019 | 8:30 am - 2:00 pm

Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku má veľa problematických oblastí. V súvislosti s celosvetovým trendom starnutia populácie sa skôr či neskôr dotkne táto problematika väčšiny z nás. V súčasnosti absentuje vytvorenie koordinovaného a integrovaného modelu dlhodobej starostlivosti, rozmiestnenie služieb a rozdelenie úloh medzi zdravotníckym a sociálnym systémom. 


Problematike dlhodobej starostlivosti a príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku 

​sa preto budeme venovať aj v rámci druhého kola seminárov, na ktoré vás týmto srdečne pozývame. Veríme, že vaše skúsenosti, podobne ako tomu bolo vo februári na seminároch v Banskej Bystrici, budú pre nás prínosom pri presadzovaní pozitívnych zmien v tejto oblasti. Podeľte sa s nami o ne a príďte ​do Hotela Bivio na Alstrovu 153 v Bratislave - Rača


v pondelok 25. 3. 2019 (odborná verejnosť) a v utorok 26. 3. 2019 (laická verejnosť)


Tešíme sa na vás.


Účasť na seminároch je bezplatná. Z kapacitných dôvodoch vás však prosíme, aby ste v prípade záujmu ​potvrdili svoju účasť mailom na helena.valcekova@aopp.sk alebo telefonicky na čísle 0910 904 634.


Program semináru pre odbornú a laickú verejnosť:


Na aktualizácii a pripomienkovaní návrhu  Stratégie dlhodobej starostlivosti sa podieľa: Asociácia na ochranu práv pacientov SR so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe memoranda o spolupráci. Semináre sa realizujú v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík financované z ESF / OP Efektívna verejná správa.


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%