V Bratislave sa vzdelávali pacienti s pľúcnou hypertenziou

08.02.2019 | 1:00 pm - 4:00 pm

​Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou zorganizovalo dňa 8.2.2019 v Bratislave edukačný seminár pre pacientov s týmto zriedkavým ochorením.

Prizvaná bola aj prezidentka AOPP Mária Lévyová, ktorá sa vo svojej prednáške venovala poradenstvu pacientov v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Nesmierne nás potešil záujem pacientov s pľúcnou hypertenziou o tému poradenstva.

V rámci programu ďalej vystúpila revízna lekárka MUDr. Viera Lesáková, ktorá hovorila o zdravotnom poistení a úhrade zdravotnej starostlivosti a tiež jedna zo zakladateliek OZ Zriedkavé choroby Mgr. Tatiana Marenčáková Kubišová, ktorá sa venovala potrebe osvety o zriedkavých chorobách.

Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto príjemného vzdelávacieho semináru nášho členského OZ a veríme, že sme pacientom s pľúcnou hypertenziou priniesli mnoho podnetných informácií.
Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%