Druhá celoslovenská pacientska konferencia AOPP

23.11.2018 | 9:00 am - 8:00 pm

V dňoch 23. a 24. novembra 2018 sa uskutočnila už Druhá celoslovenská pacientska konferencia AOPP a zároveň Tretia národná konferencia EUPATI SK. Tento rok sme sa na konferencii venovali týmto témam: Včasná intervencia ako základ úspešnej liečby, Biologické a biologicky podobné lieky, Klinické skúšanie liekov a pacient, Životné príbehy pacientov. Konferencia sa aj tento rok koná pod záštitou ministra zdravotníctva SR, doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. a pod odbornou záštitou rektora SZU, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

V rámci piatkového slávnostného večera AOPP a jej členské organizácie udeľovali čestné ocenenie "Môj lekár" a "Moja sestra" tým zdravotníkom, ktorí neváhali podať pomocnú ruku pacientom či ich blízkym pri prekonávaní ťažkej životnej situácie. Nominácie na toto ocenenie posielali členské pacientske organizácie AOPP a víťazov vybrala odborná porota. V rámci slávnostného večera prebrali z rúk ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej a prezidentky AOPP Márie Lévyovej, desiati výnimoční lekári a desať jedinečných sestier. Viac o oceňovaní a samotných laureátoch sa dozviete v našom článku

Druhý deň konferencie patril najmä workshopom a diskusii odborných zástupcov z Ministerstva zdravotníctva SR (zastúpených IZP), zdravotných poisťovní, výrobcov liekov združených v AIFP a GENAS na rezonujúcu tému revízie úhrad liekov.


Výstupy z konferencie


Fotografie z Prvej národnej pacientskej konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%