Farmakoekonomika I. - Základný kurz certifikačnej prípravy

08.11.2018 | 8:00 am - 4:30 pm

Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU vás pozýva na absolvovanie základného kurzu certifikačnej prípravy pod názvom Farmakoekonomika I. Dvojdňové podujatie sa uskutoční 

Vzdelávacia aktivita Farmakoekonomika I. je organizovaná v spolupráci OFEaLP UFKEF LF SZU, SSFE SLS, SSKF SLS.

Absolvovanie kurzu predstavuje jednu zo základných podmienok pre splnenie predpokladu prihlásiť sa na certifikačnú skúšku a získať certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti Farmakoekonomika.

Program podujatia nájdete v ​prílohe.

V prípade záujmu o účasť na podujatí, prosím, pošlite vyplnenú ​prihlášku na emailovú adresu ivana.lukacova@szu.sk.


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%