Týždeň ikontinencie

27.06.2018 | 7:30 am - 1:00 pm

V rámci Svetového týždňa kontinencie 2018, ktorého cieľom je upozorniť na výskyt a prevenciu inkontinencie, OZ InkoFórum organizuje osvetový projekt v nemocniciach. Prebiehať bude 27. a 28. júna 2018, od 7:30 – 13:00. V 9 slovenských nemocniciach tak návštevníci budú mať možnosť konzultovať s kvalifikovanými zdravotnými sestrami informácie týkajúce sa úniku moču a stolice. K dispozícii budú mať aj užitočné informačné materiály.

Podujatie sa uskutoční v týchto zdravotníckych zariadeniach:

  • Univerzitná nemocnica Bratislava (28.6.)
  • Detská fakultná nemocnica Bratislava (27.6.)
  • Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici (27.6.)
  • Poliklinika Šamorín (28.6.)
  • Univerzitná nemocnica Martin (27.6.)
  • Fakultná nemocnica Trnava (28.6.)
  • Univerzitná nemocnica Košice (27.6.)
  • Fakultná nemocnica Nitra (27.6.)
  • Fakultná nemocnica Trenčín (27.6.)

Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%