​Zdravotnícke zákony z plánu vlády SR je potrebné prerokovať s pacientmi

15.06.2016
article_64

Schválenie legislatívnych úloh, ktoré si stanovila nová vláda na tento rok, by podľa AOPP mohlo priniesť parciálne zlepšenia v zdravotnej starostlivosti pre pacientov. „Ako kľúčové úlohy v najbližšom období vnímame zastavenie reexportu liekov a zavedenie poriadku v rámci poplatkov pacientov u lekárov,“ vysvetľuje Katarína Kafková, prezidentka AOPP. Pri liekoch chceme najmä zabezpečiť dostupnosť liekov pre pacientov v SR. V tejto oblasti aj samotné AOPP podniklo viaceré kroky, napríklad sa stalo jedným z partnerov projektu na monitorovanie nedostupnosti liekov v lekárňach spolu so Slovenskou lekárnickou komorou.

            Novela zákona o poplatkoch, ktorá konečne upraví chaos z minulého roka, je rovnako dôležitá. „Pacient by mal vedieť, za čo má zaplatiť a za čo nie. Takisto musí mať informácie, akú sumu môže od neho lekár za konkrétnu službu požadovať,“ upozorňuje K. Kafková. Zároveň je však podľa Kafkovej potrebné ochrániť pred nadmernými platbami najzraniteľnejšie a sociálne, či ekonomicky znevýhodnené skupiny pacientov. „Práve preto pevne veríme, že nás ministerstvo zdravotníctva prizve k príprave novelizovaného zákona, aby sme mohli viesť diskusiu k téme poplatkov, ako aj o ich vplyve na niektoré skupiny pacientov,“ dodáva K. Kafková.

            Svoju úlohu AOPP vidí aj pri príprave ďalších legislatívnych návrhov. V nových kontrolných orgánoch zdravotných poisťovní, ktoré bude upravovať zákon o zdravotných poisťovniach s cieľom zlepšenia kontroly a transparentnosti ich hospodárenia, by mali mať zastúpenie aj pacientske organizácie. Svoju pozíciu by mali mať pacienti pri riešení verejného zdravotného poistenia i národného zdravotníckeho informačného systému. “Všetky tieto témy sa významne dotýkajú práv pacientov, ktorí sú zároveň aj poistencami. Sú hlavnými užívateľmi týchto systémov a z tohto dôvodu by mali stáť aj pri zmene pravidiel,” vysvetľuje dôležitosť účasti pacientov pri príprave jednotlivých zákonov K. Kafková.

            AOPP verí, že sa nový minister bude držať programového vyhlásenia vlády a že pacient bude pre neho na prvom mieste. Preto je AOPP pripravené spolupracovať na všetkých zmenách, ktoré zdravotníctvo potrebuje. „Pacientske organizácie bojujú s problémami, ktoré chce nový minister riešiť už roky. Ak pán minister Drucker hľadá fungujúce riešenia pre jednotlivé problémy, sme pripravení pozvanie prijať a pomôcť,“ vyzýva K. Kafková.
Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

52%
5%
7%
33%
4%