Chýbajúce peniaze na zdravotnú starostlivosť

22.03.2016
article_25

Zástupcovia pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, zdravotných poisťovní, lekárov, sestier a zdravotníckych pracovníkov, podpísali 10. marca 2016 spoločné memorandum. Jeho cieľom je upozorniť Národnú radu Slovenskej republiky, ako aj ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií na akútny nedostatok financií v zdravotníctve, ktorý ohrozuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom. Účastníci memoranda sa zhodli, že v roku 2016 je potrebné navýšiť platby za poistencov štátu na úroveň 5 %. Novela zákona o zdravotnom poistení, ktorú v minulom roku schválila Národná rada Slovenskej republiky, pritom počíta len so sadzbou vo výške 4,3 %.

V roku 2016 by totiž podľa odhadov odborníkov mali chýbať peniaze na zdravotnú starostlivosť pacientov vo výške 220 – 230 miliónov eur. Najväčší výpadok spôsobí odvodovo odpočítateľná položka, ktorá zo zdravotníctva odčerpá až 180 miliónov eur. Ďalšou veľkou položkou, je navýšenie platov zdravotníckych pracovníkov, ktoré bude len v tomto roku stáť viac ako 55 miliónov eur. “Obávame, že nedostatok peňazí v zdravotníctve, spôsobí redukovanie zdravotnej starostlivosti. To môže následne ohroziť zdravie pacientov,” upozorňuje na veľké riziko Katarína Kafková, prezidentka AOPP.

Kafková ďalej dodáva, že peniaze v zdravotníctve chýbajú každý rok a je to stále horšie a horšie. “Ak nová vláda nenastaví nové financovanie a nezačne platiť reálne náklady za poistencov štátu, problémy celého zdravotníctva a pacientov sa budú naďalej prehlbovať,” vysvetľuje K. Kafková.

Požiadavky memoranda svojim podpisom podporili:

Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Slovenská lekárska komora, Asociácia súkromných lekárov SR, Zdravita o. z., Slovenská lekárska únia špecialistov, Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie, Asociácia nemocníc Slovenska, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, a. s., Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR, Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Zväz ambulantných poskytovateľov.

aopp-memorandum-5-poi-statu-k-22-3-2016.docx
Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

54%
5%
7%
30%
4%