Diabetikinfo.sk

Diabetes prichádza a neberie ohľad na vek, pohlavie, postavenie, rasu, vierovyznanie či politickú príslušnosť. Prichádza bez upozornenia ako nepozvaný hosť a zostáva v rodine po celý život. Málokto z nás mal relevantné informácie o tomto ochorení pred jeho príchodom. Teraz je na nás, aby sme sa naň naučili správne reagovať pri mimoriadnych situáciách.

Občianske združenie Diabetikinfo.sk. vzniklo v roku 2009 s cieľom pomáhať, vzdelávať a šíriť osvetu v oblasti prevencie a spôsobu života s ochorením diabetes mellitus. Združujeme deti a ich rodičov, ktorých spája spoločná diagnóza - diabetes mellitus 1.typu.  Prostredníctvom portálu  www.diabetikinfo.sk sa snažíme osloviť čo najširší okruh ľudí a pomôcť im a ich blízkym pri zvládaní tohto ochorenia. Vytvárame priestor pre diskusiu, výmenu informácií a  získavanie nových poznatkov v danej oblasti.

Nepoznáme odpoveď na otázku, prečo vaše dieťa či iný príbuzný dostal diabetes, ale pomôžeme vám prísť na to, ako diabetes zvládnuť v každodennom živote.

Kontakty:

Ľubica Pilkova

pilkova@diabetikinfo.sk

www.diabetikinfo.sk

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

48%
5%
9%
34%
5%