Zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v dôsledku koronavírusu pocítila až tretina Slovákov!

05.05.2020
article_514

Bratislava, 5. máj 2020 - Takmer každý tretí pacient sa ku svojmu lekárovi dostane menej často ako pred zavedením opatrení v dôsledku šíriacej sa nákazy Covid-19. Ukázal to reprezentatívny prieskum realizovaný pre Asociáciu na ochranu práv pacientov SR. Pacienti upozorňujú, že ak sa nezačnú uvoľňovať opatrenia a nezlepší sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti, následky môžu byť oveľa horšie.

Až štvrtina pacientov v prieskume uviedla, že k špecializovanému lekárovi chodí oveľa menej ako v čase, keď neboli prijaté karanténne opatrenia. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová upozorňuje, že odsúvanie poskytovania zdravotnej starostlivosti nemusí zostať bez následkov.

Väčšina lekárov dnes pacienta vyšetrí fyzicky len v nevyhnutných prípadoch. Ako ukázal prieskum, len v 36 % prípadov sa pacienti dostanú až do ordinácie svojho všeobecného či špecializovaného lekára. „Už pred príchodom koronavírusu museli mnohí pacienti čakať na zdravotnú starostlivosť. V dôsledku dlhých čakacích lehôt, tak neraz zostávali neliečení, v bolestiach aj týždne či mesiace,“ hovorí Lévyová. Situácia sa podľa nej v týchto dňoch výrazne zhoršila, je preto potrebné čím skôr pristúpiť k uvoľňovaniu opatrení a zlepšeniu dostupnosti liečby pre akútnych, aj chronických pacientov.

Zdravotná starostlivosť sa v týchto dňoch vo veľkej miere sústredí najmä na telefonickú či mailovú konzultáciu, prípadne na predpisovanie liečby na erecept. Ako ukázal prieskum, menej ako tretina pacientov konzultuje svoj zdravotný stav so svojim praktickým lekárom telefonicky. Pri otázke ako často využívajú túto formu konzultácie, uviedlo najviac z nich frekvenciu raz do mesiaca (29 %), raz za 3 mesiace (17 %) a menej často (15 %). Niektorí pacienti možnosť konzultácie so svojim lekárom vítajú, pre iných však môže takýto režim predstavovať aj značné riziko. „Pacienti sa nás v týchto dňoch pýtajú, ako postupovať, keď ich lekár odmietne fyzicky vyšetriť. Mnohí sa dokonca stretávajú s tým, že sa svojmu lekárovi nedokážu ani len dovolať,“ hovorí Lévyová.

Odďaľovanie liečby, ale aj prevencie, môže v konečnom dôsledku priniesť ďaleko horší scenár ako samotné ochorenie Covid-19. „U nás sa, našťastie, situáciu s epidémiou podarilo podchytiť včas. V týchto dňoch je už ale potrebné zvažovať aj ďalšie možné dopady, ktoré môžu vyplynúť z opatrení prijatých v súvislosti s nákazou Covid-19,“ upozorňuje Lévyová. Veľká pozornosť sa sústredí na pacientov s pozitívnym výsledkom na koronavírus, ktorých máme k dnešnému dňu potvrdených 1408 a zabúda sa pritom na desaťtisíce pacientov s ťažkými, neraz až život ohrozujúcimi stavmi.

Nedostatočné vyhodnotenie akútneho stavu pacienta, odsúvanie výkonov a vyšetrení, ale aj preventívnych prehliadok, môže znížiť šance pacienta na úspešnú liečbu, a napokon aj slovenské zdravotníctvo stáť ďaleko viac peňazí. Preventívnymi prehliadkami dnes vieme odhaliť mnohé závažné ochorenia. Správnou a včasnou liečbou zase zmierniť prípadné komplikácie mnohých ochorení, ktoré sa môžu pridružiť v dôsledku odďaľovania liečby pacienta. „Je najvyšší čas začať s uvoľňovaním opatrení a sprístupniť tak zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov. Čo všetko sme museli obetovať pre zvládnutie koronakrízy, ukáže až čas,“ uzavrela Lévyová.


Foto: pixabay.com


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

52%
5%
7%
32%
4%