Zdravotníci sa zapájajú do iniciatívy "Chránime našich pacientov"

21.11.2019
article_482

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS) prichádza v poradí už s 5. ročníkom projektu Chránime našich pacientov, ktorý sa zameriava primárne na osvetu medzi lekármi, sestrami a ďalšími zamestnancami zdravotníckych zariadení. Jeho cieľom je aktivizovať zdravotnícke zariadenia, aby vo svojich pracovných kolektívoch vnímali očkovanie proti chrípke nielen ako ochranu samých seba, ale aj ako ochranu svojich pacientov. K dnešnému dňu sa do projektu zapojilo 183 zdravotníckych zariadení.

Chrípka je závažné a vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré prichádza náhle, z plného zdravia. Najmä u starších ľudí, chronicky chorých a ľudí s oslabenou imunitou môže vyvolať závažné zdravotné komplikácie. Podľa štúdie slovenských epidemiológov, ktorá mapovala vzťahy medzi celkovou úmrtnosťou na Slovensku a chrípkovou epidémiou počas rokov 2007 – 2017, zomrie na Slovensku následkom chrípky priemerne 816 osôb ročne. Jedinou dokázateľne účinnou prevenciou chrípky je očkovanie.

„Sme naklonení aktivitám ako je projekt Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, ktorý má chrániť nielen zdravotníkov, ale vo veľkej miere práve pacientov. Prevencia chrípky je najmä v zdravotníckych zariadeniach mimoriadne dôležitá, pretože prípadná nákaza dokáže pacientovi ešte viac skomplikovať jeho zdravotný stav a proces liečby. Rozhodli sme sa preto projekt Chránime našich pacientov podporiť formou partnerstva,“ hovorí Mária Lévyová, prezidentka AOPP.

Viac o projekte nájdete na stránke www.chranimenasichpacientov.sk


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

41%
57%
2%
0%