Zahlasujte za svojho lekára a sestru

01.10.2019
article_472

Skúsenosti pacientov s poskytnutím zdravotnej starostlivosti sa rôznia. A hoci sa k nám neraz dostanú správy o zlom prístupe zdravotníkov k pacientovi, stále sa na Slovensku nájdu takí, ktorí sú ochotní ísť pre pacientov aj za hranice svojich povinností. A práve takýmto 10 lekárom a 10 sestrám odovzdá Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) počas Tretej celoslovenskej pacientskej konferencie výnimočné ocenenie. O svojom lekárovi a sestre môžete tento rok rozhodnúť aj vy zahlasovaním v ankete na stránke asociácie.

Práca zdravotníka je náročná a vyžaduje si nielen odborné vedomosti a zručnosti, no predovšetkým ľudskosť a empatiu. Splniť tieto očakávania pacientov je však neraz nad ľudské sily, najmä pri nedostatku personálu, ktorý často vedie až k neúnosnému preťažovaniu lekárov a sestier. Zachovať si tak úsmev a venovať pacientovi toľko času, koľko práve potrebuje, nemusí byť samozrejmosťou. Každému lekárovi či sestre, pre ktorého zostáva pacient aj v takýchto chvíľach na prvom mieste, patrí veľké „ďakujem“.

„Z vlastnej skúsenosti viem, že práca zdravotníka je nesmierne náročná. A práve lekári a sestry, ktorí sa dokážu doslova obetovať pre svojich pacientov, nás inšpirovali natoľko, že sme sa im rozhodli vzdať hold našim vlastným ocenením,“ hovorí Mária Lévyová, prezidentka AOPP, ktorá sama dlhé roky pracovala ako sestra. Ocenenia „Môj lekár“ a „Moja sestra“ sú vďakou za odbornosť, starostlivosť a ľudskosť tým lekárom a sestrám, ktorí dokázali stáť pri svojich pacientoch v tých najťažších chvíľach a pomohli im v boji s náročným ochorením. „Ako strešná organizácia združujeme 48 pacientskych združení, ktoré sa síce venujú práci s pacientmi s najrôznejšími diagnózami, ale každý jeden z nás je v prvom rade človek, ktorý potrebuje milý a empatický prístup. Preto si prácu výnimočných zdravotníkov nesmierne vážime,“ dodáva. Čestné ocenenie bude v rámci Tretej celoslovenskej pacientskej konferencie patriť tým lekárom a sestrám, ktorí nad rámec svojich pracovných povinností podávajú pomocnú ruku pacientskym organizáciám a svoje odborné vedomosti odovzdávajú ďalej svojim kolegom na pracovisku, na odborných konferenciách či v publikáciách, a rovnako sa zasadzujú o to, aby sa do praxe zavádzali inovatívne medicínske a ošetrovateľské postupy.

Svoje nominácie v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“ poslaličlenské pacientske organizácie AOPP. V júni sa stretla 5-členná porota, menovaná predsedníctvom AOPP, aby rozhodla v súlade so smernicou, ktorí z nominovaných lekárov a nominovaných sestier získajú ocenenie. Predsedom poroty je prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., prednosta Ústavu farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie lekárskej fakulty SZU. Členmi sú Ľubica Pilková, predsedníčka OZ Diabetikinfo.sk, Jarmila Fajnorová, prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex, PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, spoluzakladateľka prvého domu ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku a Mgr. Katarína Lovasová, šéfredaktorka odborného časopisu Zdravotnícke noviny.

„Radi by sme tento rok dali priestor aj samotným pacientom a širokej verejnosti, aby si spomedzi lekárov a sestier ocenených odbornou porotou AOPP, vybrali svojho favorita,“ informuje M. Lévyová. Ako dodáva, hlasovať je možné na stránke www.aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra do 3. novembra 2019. Hlasujúci si môžu spomedzi 10 lekárov a 10 sestier vybrať jedného z každej kategórie, ktorému odovzdajú svoj hlas. Mimoriadne ocenenie verejnosti bude udelené tomu lekárovi a sestre, ktorí získajú najviac hlasov. Slávnostné odovzdávanie ocenení „Môj lekár“ a „Moja sestra“, ako aj špeciálnej ceny verejnosti, sa bude konať 22. novembra 2019 v Bratislave, a to v rámci dvojdňovej Tretej celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP. Konferencia, ktorej sa okrem členských pacientskych organizácií môžu tento rok zúčastniť aj pacienti, či široká verejnosť, sa koná pod záštitou ministerky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. a rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
66%
9%