Z absolventov sa môžu ľahko stať neplatiči

25.05.2017
article_207

Za študentov strednej alebo vysokej školy platí zdravotné poistenie štát. Po ukončení štúdia však absolventi majú voči zdravotnej poisťovni povinnosť nahlásiť zmenu platiteľa poistného. Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) preto chce upozorniť študentov, aby nezabudli na termín. Ľahko sa totiž môžu stať neplatičmi.

Aj keď sú mladí a zdraví, aj oni sú pacienti. Ak na svoje povinnosti pozabudnú, môže ich pri najbližšej návšteve všeobecného lekára čakať nepríjemné prekvapenie. Ten ich nemusí vyšetriť alebo bude požadovať, aby si za vyšetrenie zaplatili. Vyrobia si tak zbytočné nepríjemnosti. Kým za absolventov strednej školy platí štát odvody na zdravotné poistenie až do konca školského roka, teda do 31. augusta, po ukončení vysokoškolského štúdia platia iné pravidlá. Deň po tom, ako si študent splní všetky časti záverečnej skúšky a obháji diplomovú prácu, prestáva byť študentom. Zdravotné odvody za neho už štát neodvádza. „Chceme len upozorniť absolventov, že aj keď majú v hlavách úplne iné myšlienky, je dobré predtým vyriešiť aj tieto povinnosti,“ informuje prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Aj keď absolvent ihneď nenastupuje do zamestnania, poistné za neho musí byť uhradené. Preto by sa absolventi vysokých škôl v takomto prípade mali do 7 dní po ukončení školy buď evidovať na príslušnom úrade práce ako uchádzači o zamestnanie, a v tom prípade za nich bude poistné naďalej platiť štát, alebo by sa mali prihlásiť ako samoplatitelia.

Povinnosť platiť si zdravotné poistenie má každý občan. Za vybrané skupiny (deti, dôchodcovia, matky na materskej alebo rodičovskej dovolenke, nezamestnaní) platí štát, absolventi k nim už neplatia. „Je v záujme každého pacienta, aby si kontroloval svoj účet poistenca. V prípade, že mu vznikol nejaký dlh, treba ho čím skôr uhradiť,“ dodáva M. Lévyová. Ak pacienti nemajú dostatok finančných zdrojov na uhradenie celého dlhu, môžu využiť aj možnosť splátkového kalendára. V tom prípade pacientovi, aj keď je neplatič, nebude odopretá zdravotná starostlivosť. Všetko je to na samotnej komunikácii s poisťovňou. Účet poistenca, ako aj informácie, či máte všetko zaplatené, si môžete skontrolovať aj prostredníctvom elektronickej online pobočky zdravotnej poisťovne.

Pacientov, ktorí neplatia zdravotné odvody viac ako tri mesiace, môže zdravotná poisťovňa zaradiť medzi dlžníkov. Následne by ich mala vyzvať na vyrovnanie záväzkov. Keď aj túto výzvu odignorujú, môže ich navštíviť exekútor. Vyriešiť si platby za poistné sa však oplatí najmä zo zdravotných dôvodov. Neplatiči majú, napriek novele zákona platného od januára 2017, stále obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti, teda nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. „Ide o situácie, keď momentálny zdravotný stav ohrozuje ich život, napríklad pri havárii či pôrode, ak pociťujú neznesiteľné bolesti, alebo by neposkytnutie liečby mohlo viesť k ohrozeniu ich životných funkcií,“ vysvetľuje M. Lévyová. Odkladnú liečbu, ako napríklad kúpele, plánovanú hospitalizáciu alebo chystané ambulantné vyšetrenie si musia zaplatiť sami.

Mnoho pacientov sa medzi dlžníkov dostáva nechcene, nepozornosťou pri platbách či zabudnutím oznamovacej povinnosti. Preto netreba zabúdať na povinnosť a nahlásiť všetky zmeny svojej zdravotnej poisťovni do 8 dní od ich vzniku. Využiť možno aj elektronickú pobočku poisťovne. Zdravotné poisťovne v súčasnosti evidujú vyše 486 000 dlžníkov, ktorí dĺžia na poistnom 504 mil. eur. Chýbajúce finančné zdroje v poisťovniach sa napokon vždy odrazia v zhoršení dostupnosti zdravotnej starostlivosti. „Poistné by sme mali platiť. Je to povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona. Ak už nie kvôli tomu, tak minimálne preto, aby sme mali zabezpečenú zdravotnú starostlivosť,“ dodáva M. Lévyová.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%