Vymožiteľnosť práv pacienta by sa mala zlepšiť, sľubuje ministerstvo

17.04.2018
article_348

Aj keď slovenskí pacienti majú svoje práva prehľadne spísané v Charte práv pacientov, v realite sa vždy nedodržiavajú. O tejto i ďalších témach hovorili zástupcovia AOPP dnes s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou. Ministerka zdravotníctva si pozorne vypočula názory a rozhodla sa na ministerstve zriadiť pozíciu, vyčleniť zamestnanca povereného na komunikáciu s pacientskymi organizáciami. Stretnutie Asociácie na ochranu práv pacientov a ministerky zdravotníctva sa uskutočnilo pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov, ktorý si pripomíname 18. apríla.

„Slovenské zdravotníctvo čaká ešte dlhá cesta, ale AOPP oceňuje, že ministerstvo aj priebežne rieši problémy, ktoré pacientov trápia. Pani ministerka Kalavská už ako štátna tajomníčka riešila mnohé z pohľadu pacienta horúce témy. Sme radi, že nás dnes informovala o začatí vyhodnocovania obstarávania 7000 nových postelí pre pacientov do nemocníc, ako aj o pláne zrušiť päťpercentnú spoluúčasť poskytovateľa, ktorá bola pri niektorých liekoch na výnimku,“ uviedla po stretnutí s A. Kalavskou prezidentka AOPP Mária Lévyová. Zároveň však dodáva, že z pohľadu pacienta aj naďalej zostáva vymožiteľnosť jeho práv jedným z najväčších problémov.

AOPP aj na stretnutí navrhlo niekoľko bodov, ktoré by prispeli k zlepšeniu postavenia pacientov: dofinancovať zdravotnícky sektor, ochrániť pacientov pred sociálnymi dopadmi vysokých finančných výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ako aj podporiť rešpektovanie práv pacientov v zdravotníckych zariadeniach.

Podľa skúseností AOPP, mnohí pacienti alebo ich blízki sa nevedia domôcť pravdy, kontaktujú rôzne inštitúcie. Často sa stáva, že ich problémy inštitúcie neriešia a len ich odkazujú, posielajú od dverí k dverám. „V praxi sa stretávame s mnohými podnetmi nespokojných pacientov alebo ich rodín, mesačne sa na nás obráti približne 50 pacientov,“ dopĺňa Lévyová.

V niektorých prípadoch ide o konzultácie o právach pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo o možnostiach sociálnej pomoci. „Oslovujú nás však aj v prípade závažných prípadov, ktoré si vyžadujú priame vstupovanie do procesov šetrenia orgánov štátnej správy a samospráv, mediačnú činnosť alebo komunikáciu s úradmi. My takéto právomoci však zo zákona nemáme, môžeme poskytovať iba poradenstvo,“ vysvetľuje Lévyová.

K často porušovaným patrí právo pacienta na zrozumiteľné poučenie o svojom zdravotnou stave, právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti s ohľadom na jeho zdravotný stav v dohodnutom alebo primeranom čase alebo aj právo na výber alebo zmenu poskytovateľa. „Pacienti sa sťažujú na neoprávnene vybrané poplatky u poskytovateľov, dlhé čakacie lehoty na vyšetrenie u špecialistov, rastúce doplatky za lieky a zhoršenie dostupnosti inovatívnej liečby, zhoršovanie sociálnej situácie,“ dodáva M. Lévyová. Ministerka A. Kalavská na stretnutí zároveň prisľúbila, že pacienti budú aj naďalej aktívne prizývaní do pracovných skupín a k príprave zákonov, ktoré by tieto problémy v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti mali odstrániť. „Dohodli sme sa na ďalšom rozvoji spolupráce na participačných procesov, ako aj v oblasti vzdelávania pacientov v oblasti ich práv,“ dopĺňa M. Lévyová. 

Asociácia na ochranu práv pacientov SR bola založená v roku 2001. Je najväčšou strešnou pacientskou organizáciou na Slovensku, združuje 44 špecifických pacientskych organizácií. V rámci poradní pacientom bezplatne poskytuje informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. Aktívne zastupuje pacientov aj v rámci legislatívneho procesu, jej cieľom je tiež vzdelávanie pacientov. AOPP je dlhoročným členom Európskej pacientskej platformy EPF a Medzinárodnej aliancie pacientskych organizácií IAPO.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%