Vydávanie preukazov poistenca končí. Odteraz vám bude stačiť len občiansky preukaz s čipom

03.07.2018
article_387

Od prvého júla už zdravotné poisťovne nebudú vydávať samostatný preukaz poistenca tým klientom, ktorí sú zároveň držiteľom občianskeho preukazu s čipom. Plastové či papierové kartičky zostávajú v platnosti aj naďalej, avšak nové budú vydávané len deťom do 15 rokov a tým poistencom, ktorí občiansky preukaz s čipom zatiaľ nemajú. Pozor, zmena sa však netýka európskeho preukazu zdravotného poistenia – ten budú musieť mať pri cestovaní k dispozícii všetci pacienti.

Spustenie elektronického zdravotníctva, e-Zdravie, v januári tohto roka, prináša pacientovi ďalšiu výhodu. Odbremeňuje ho od povinnosti nosiť si k tuzemskému lekárovi aj špeciálny preukaz poistenca. Od júla sa tí pacienti, ktorým boli ich občianske preukazy načipované pracovníkmi zdravotnej poisťovne, budú u lekára či lekárnika preukazovať už len svojim občianskym preukazom s elektronickým čipom. Systém preukazovania sa občianskym preukazom namiesto kartičky poistenca, bude fungovať nielen v slovenských ambulanciách, ale aj v nemocniciach či lekárňach.


Komu budú občianske preukazy načipované?

Zmena sa automaticky bude týkať všetkých poistencov, ktorí majú občiansky preukaz s čipom, a:

  • Po návrate zo zahraničia sa opäť prihlasujú do svojej zdravotnej poisťovne
  • Preukaz poistenca im bol odcudzený, majú ho poškodený alebo ho stratili
  • Došlo k zmene ich identifikačných údajov (zmena priezviska)
  • Rozhodli sa zmeniť zdravotnú poisťovňu k 1. januáru 2019


Ako to bude fungovať u môjho lekára?

Lekár, sestrička či lekárnik na identifikáciu pacienta použijú čítačku, do ktorej vložia tento občiansky preukaz. Pri preukazovaní sa nie je podmienkou mať na občianskom preukaze s čipom aktivovaný elektronický podpis. Pozor, pri návšteve nemocnice by už poistenec nemal nechávať u sestričky svoj občiansky preukaz s elektronickým čipom až do ukončenia hospitalizácie, ako to bolo bežne zaužívané pri klasických preukazoch poistencov.

„Ak by sa však poistenec stretol s istými komplikáciami u svojho lekára, v lekárni alebo v nemocnici, stále môže svoj poistný vzťah preukázať aj európskym preukazom zdravotného poistenia („modrá kartička“), ktorý je rovnocennou náhradou klasického preukazu poistenca. Takýto postup je bežný aj v iných krajinách. Napríklad v Českej republike klasické preukazy poistencov vôbec nevydávajú a v plnej miere využívajú len európske preukazy zdravotného poistenia“, vysvetľuje Katarína Kafková z Asociácie zdravotných poisťovní SR.

Zdroj: Katarína Kafková, AZP SR


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

12%
43%
5%
8%
15%
17%