Vedecká konferencia sestier aj o novinkách v arytmológii a invazívnej kardiológii

24.04.2018
article_351

Prezidentka AOPP Mária Lévyová sa zúčastnila na 6. vedeckej konferencii sestier pracujúcich v kardiológii, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. - 21. apríla 2018 v Piešťanoch.  

Na konferencii odzneli prednášky o novinkách v arytmológii a invazívnej kardiológii. Blok prednášok sa tiež venoval časti Starostlivosti o pacienta v kardiologickej ambulancii či starostlivosti o pacienta so srdcovým zlyhávaním. V rámci prednášok vystúpili aj pacienti.  

Celý program konferencie nájdete ​tu.
Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

30%
14%
24%
32%