​V rozpočte chýbajú peniaze na investície do zdravotnej starostlivosti

18.08.2016
article_84

            Návrh nového štátneho rozpočtu posúva pacientov do role čakateľov. Štát opätovne znižuje svoje výdavky na zdravotníctvo a očakáva, že zdroje prinesú príjmy od zamestnancov a reformy. V skutočnosti sa však nemusí naplniť ani jedno z očakávaní.

Podľa prvého návrhu zákona o štátnom rozpočte, celkové výdavky na zdravotníctvo klesnú oproti minulému roku o 130 miliónov eur. Vládny materiál síce počíta s vyššími príjmami od ekonomicky aktívnych obyvateľov, zároveň však znižuje platby za svojich poistencov štátu. AOPP pritom už na začiatku roka upozorňovala, že v zdravotníctve chýbajú financie na zdravotnú starostlivosť. „Znižovanie výdavkov na zdravotníctvo nie je správny krok. V konečnom dôsledku na to doplatí najmä pacient. Štát by sa mal o svojich občanov postarať lepšie,“ upozorňuje na riziká Katarína Kafková, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP).

            Katarína Kafková ďalej upozorňuje, že v tak dôležitom rezorte, akým zdravotníctvo je, by sa nemalo spoliehať len na očakávania. Nový minister zdravotníctva pracuje rýchlo a správne identifikoval hlavné problémy zdravotníctva. Stále však neexistujú hotové analýzy ako tieto problémy vyriešiť. „Aj keď sa začnú zmeny v zdravotníctve diať okamžite, výsledky uvidíme najskôr až o rok alebo dva. Spoliehať sa preto na tieto ušetrené zdroje, nie je správne,“ upozorňuje K.Kafková. Slovenskí pacienti už teraz doplácajú za svoju zdravotnú starostlivosť nadpriemerne. Potvrdili to aj štatistiky OECD. Najviac peňazí z peňaženiek pacientov smeruje na doplatky za lieky a poplatky v ambulanciách. Dopláca sa však aj v nemocniciach  „Ohrozujeme dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre seniorov, zdravotne ťažko postihnutých, rodiny s deťmi a sociálne slabšie skupiny obyvateľov. Pre túto skupinu ľudí aj 10 eur navyše predstavuje veľkú finančnú záťaž,” apeluje K.Kafková. Dodatočné finančné prostriedky v rezorte sú potrebné aj na liečbu zriedkavých chorôb, či investície na modernizáciu nemocníc, aby pacienti mohli získať najlepšiu možnú liečbu. 


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
1%
0%